Islands præsidentskabsprogram i Nordisk Råd 2020

Island fremhæver i sit præsidentskab tre prioriterede områder: at stå vagt om demokratiet, at værne om den biologiske mangfoldighed og at styrke kundskaberne i de nordiske sprog.

Content