Temagruppe 3: Hållbara städer och stadsutveckling

Omställning till mindre sårbara städer, miljövänliga transportsystem och lokala energilösningar är viktiga utvecklingsfrågor för alla nordiska regioner och för storstädernas hållbara utveckling. Inom det regionalpolitiska området prioriteras frågor inom boende, transporter och energisystem/klimatanpassning. De nordiska länderna samt Färöarna, Grönland och Åland har till stor del liknande utmaningar vad gäller urbaniseringens och centraliseringens effekter på städer, vare sig de är metropoler eller små och medelstora städer.