Temagruppe A: Grøn og inkluderende byudvikling

Omstilling til mindre sårbare byer, miljøvenlige transportsystemer og lokale energiløsninger er vigtige udviklingsspørgsmål for alle nordiske regioner og for den bæredygtige udvikling i storbyerne. Inden for det regionalpolitiske område prioriteres spørgsmål vedrørende bolig, transport og energisystemer/klimatilpasning. De nordiske lande samt Færøerne, Grønland og Åland har i høj grad ensartede udfordringer, når det gælder urbaniseringens og centraliseringens effekter på byer – både storbyer og små og mellemstore byer.