Teemaryhmä 3: Kestävät kaupungit ja kaupunkikehitys

Kaupunkien haavoittuvuuden vähentäminen sekä entistä ekologisempiin liikennejärjestelmiin ja paikallisiin energiaratkaisuisiin siirtyminen ovat tärkeitä kysymyksiä, jotka koskevat Pohjoismaiden kaikkia alueita ja suurkaupunkien kestävää kehitystä. Aluepolitiikan alalla painotetaan asumista, liikennettä sekä energiajärjestelmiä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista. Pohjoismailla sekä Ahvenanmaalla, Färsaarilla ja Grönlannilla on paljolti samankaltaiset haasteet, jotka liittyvät kaupungistumis- ja keskittymiskehityksen vaikutuksiin sekä metropoleissa että pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa.