Udbud: Indkøb af rådgivning til strategiproces

16.02.24 | Støttemulighed
Nordisk Kulturfond (NKF) annoncerer hermed et udbud om rådgivning i forbindelse med en strategiproces. Kontraktperioden er medio marts 2024 til udgangen af februar 2025. Nordisk Kulturfonds nuværende strategiperiode udløber ved udgangen af 2025. Fonden har besluttet at indlede arbejdet med at udvikle en ny strategi, som skal træde i kraft i 2026. Processen varetages af fondens sekretariat med aktiv deltagelse af fondens bestyrelse samt eksperter og adskillige eksterne ressourcer i fondens netværk og miljø.

Information

Opportunity category
Offentlig indkøb
Deadline
tir, 12/03/2024 - 12:00
Relateret organisation
Financial framework
Op til 450.000 DKK

Rådgivningsopgaven består af to delopgaver i én samlet proces, som skal gennemføres i sin helhed i tæt samarbejde med Nordisk Kulturfonds sekretariat:

For det første skal der ydes løbende assistance til Nordisk Kulturfond med det formål at udforme og kvalificere en omfattende tilgang/metode, som kan sikre en fremadskuende og inddragende strategiproces sammen med relevante interne og eksterne interessenter fra fondens miljø, samt hjælp med aktiviteter i forbindelse med den nye strategi. Dette inkluderer deltagelse i, samt facilitering af, opfølgning i form af fysiske strategi-workshops samt forberedelse og levering af skriftligt og visuelt materiale, der både kan anvendes som værktøjer i processen og som grundlag for udformning af den endelige strategi.


For det andet skal der, som et led i den overordnede proces, stilles et solidt vidensgrundlag til rådighed for strategiarbejdet på baggrund af relevante analytiske aktiviteter med relevans for det arbejde, der udføres af fonden og dens miljø. Analysen skal målrettes alle fondens aktører, interessenter og målgrupper (både interne og eksterne) og skal inkludere både en kvalitativ del baseret på interviews eller andre passende formater, og en bredere del med en kortlægning/scanning af interessentlandskabet og driftsmiljøet.

 

Nordisk Kulturfond har sat et loft for kontrakten på DKK 450.000 eks. moms.

Tilbud indsendes via Mercell (mercell.com), hvor man også finder det komplette udbudsmateriale.

 

Tilbudsfrist: 12. marts 2024 klokken 12.00 (CEST)

Læs mere om udbuddet her: