Medlemsförslag om att avveckla utvinningen av fossila energikällor i Norden