Medlemsforslag om felles nordisk komité for etisk godkjenning av klinisk forskning

24.10.18 | Sag

Dokumentation

  Forslag
  Betænkning
  Debat
  Beslutning
  Rek. 6/2019
  Recommendation
  Rek. 6_2019.pdf
  PDF document, 142.7 KB
  Rek 6_2019_FI.pdf
  PDF document, 139.74 KB
  Rek 6_2019_IS.pdf
  PDF document, 142.45 KB
  Meddelser
  Notification
  Meddelelse om Rek. 6_2019 - Felles nordisk komité for etisk godkjenning av klinisk forskning.pdf
  PDF document, 143.39 KB
  Rek. 7/2019
  Recommendation
  Rek. 7_2019.pdf
  PDF document, 142.09 KB
  Rek 7_2019_FI.pdf
  PDF document, 139.24 KB
  Rek 7_2019_IS.pdf
  PDF document, 141.91 KB
  Meddelser
  Notification
  Meddelelse om Rek. 7-2019 Felles nordisk komité for etisk godkjenning av klinisk forskning.pdf
  PDF document, 301.56 KB