Medlemsforslag om mærkning af veterinære medicinske produkter med blindskrift (brailleskrift)

09.01.20 | Sag

Information

Sagsnummer
A 1833/velfærd
Status
Forslag under behandling
Forslagsdato
Forslagsstillende partigruppe
Sag-emneord

Dokumentation

Betænkning
There is no content for this status.
There is no content for this status.