Færøsk socialhjælp

City
Photographer
Johnér Masma

Socialhjælp på Færøerne

Hvis du bor på Færøerne, og du har behov for hjælp til at klare dig selv og ikke har andre muligheder for selvforsørgelse, kan du søge om økonomisk støtte/socialhjælp. Du kan søge om socialhjælp, selv om du ikke er færøsk (dansk) statsborger. Du skal opholde dig lovligt på Færøerne for at have ret til denne økonomiske støtte.

Socialhjælp er en midlertidig ydelse, som skal udgøre en hjælp i situationer, hvor du har brug for hjælp til at dække de månedlige udgifter. Socialhjælp kan gives i situationer, hvor ansøgeren ikke har tilstrækkelige midler, indtægter eller krav på andre indtægtsgivende sikringsrettigheder som for eksempel arbejdsløshedsdagpenge eller sygedagpenge.

Hvilke generelle betingelser skal du opfylde?

Hvis du opholder dig lovligt på Færøerne og ikke er i stand til at forsørge dig selv, kan du have ret til en ydelse fra Almannaverkið, som er Færøernes socialforvaltning. Hvilken ydelse du kan være berettiget til, afhænger blandt andet af din alder, om du bor alene eller sammen med andre og hvorvidt du har forsørgelsespligt.

 

For at være berettiget til hjælp, skal du derudover opfylde følgende betingelser:

 

  • Du har været ude for en social begivenhed, for eksempel sygdom, arbejdsløshed eller ophør af samliv.
  • Den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan skaffe det nødvendige til dig selv eller din familie, og at du ikke forsørges af andre.
  • Dit behov for forsørgelse kan ikke dækkes af egen formue eller andre ydelser, for eksempel arbejdsløshedsdagpenge eller pension.

Hvilke ydelser findes?

Ydelser efter færøsk lov om socialhjælp varierer i størrelse, som afhænger af om du har forsørgelsespligt overfor barn under 18 år, om du bor alene eller sammen med andre, og om du er over eller under 25 år. Ydelser kan udbetales til følgende persongrupper:

 

  • Ikke-samboende forsørger
  • Samboende forsørger
  • Ikke-samboende, 25 år eller ældre uden forsørgerpligt
  • Samboende, 25 år eller ældre uden forsørgerpligt
  • Person yngre end 25 år, der ikke bor sammen med forælder
  • Person yngre end 25 år, der bor sammen med forælder

Hvad sker der når du har søgt?

Du skal søge hos Almannaverkið. Almannaverkið vil som regel invitere dig til en samtale, så I sammen kan se på dit behov for hjælp.

Kan du få socialhjælp udbetalt I udlandet?

Det er ikke muligt at modtage færøsk socialhjælp ved ophold udenfor Færøerne. Der findes enkelte undtagelser hertil, f. eks. når opholdet er foranlediget af en færøsk myndighed.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.