Krav til pas ved rejser til Danmark

En person rækker sit svenske pas til en anden.

Fotograf
Vita Thomsen/norden.org
Skal du have pas med når du rejser til Danmark fra et andet nordisk land? Hvad gælder hvis du rejser med børn? Hvem skal søge om visum for at kunne rejse ind i landet?

Nordiske statsborgere, der rejser til Danmark fra et andet nordisk land, behøver ikke pas, men kan blive bedt om at legitimere sig og dokumentere deres statsborgerskab. Statsborgere fra EU- og Schengenlande skal fremvise pas eller nationalt ID-kort ved rejser til Danmark. Statsborgere fra andre lande skal fremvise pas og i visse tilfælde også visum eller opholdstilladelse, når de rejser til Danmark.

Skal du bruge pas når du rejser til Danmark?

Nedenfor kan du læse, hvilken legitimation du skal medbringe i forskellige situationer. Du kan læse nærmere på Politiets hjemmeside og i den nordiske paskontroloverenskomst. På Ny i Danmark finder du et overblik over gyldige rejsedokumenter, visumbetingelser og grænseovergange.

Nordiske statsborgere over 18, der rejser til Danmark fra et andet nordisk land

Den nordiske pasunion betyder, at du ikke behøver vise pas når du rejser mellem de nordiske lande, hvis du er statsborger i et nordisk land. 

Der er dog indført midlertidig grænsekontrol ved indrejse i flere af de nordiske lande, blandt andet Danmark. Det betyder, at du ved grænsen kan blive bedt om at kunne sandsynliggøre, at du er nordisk statsborger. Det er kun pas og nationale id-kort, der indeholder oplysning om statsborgerskab. 

Selv om du rejser i Danmark uden pas, skal du også kunne legitimere dig ved behov. Politiet anbefaler derfor, at nordiske statsborgere medbringer et af følgende dokumenter:

  • Pas
  • Kørekort
  • Nationalt id-kort med billede (finske, norske og svenske nationale identitetskorter godkendt som rejselegitimation for indrejse i Danmark)

Nordiske statsborgere under 18, der rejser til Danmark fra et andet nordisk land

Hvis du og dit barn bor i udlandet, og du overvejer at rejse til Danmark med dit barn, skal du sikre dig, at det kan ske lovligt. Det er reglerne i det land, hvor barnet har bopæl, og ikke de danske regler, der afgør, om det er lovligt at rejse med barnet til Danmark. Det gælder også, selvom det bare drejer sig om en ferie. Læs mere på siden boernebortfoerelse.dk.

  • Børn der rejser med forælder eller værge: Nordiske statsborgere under 18 år er fritaget fra kravet om selvstændig legitimation, hvis vedkommende rejser med en forælder eller værge, der også er nordisk statsborger, og som kan identificere sig (se "Nordiske statsborgere over 18, der rejser til Danmark fra et andet nordisk land" ovenfor). 
  • Børn der rejser uden forælder eller værge: Nordiske statsborgere under 18 år, der rejser uden forælder eller værge, skal ligesom voksne kunne sandsynliggøre sit statsborgerskab. Politiet anbefaler derfor, at barnet medbringer et pas. 
  • Skoleudflugter og lignende: Der gælder særlige regler for skoleelever under 18 år, som rejser i forbindelse med en skoleekskursion inden for det almene skolesystem eller med en fritidsordning. Ved skolerejser skal gruppen være ledsaget af en lærer eller anden person over 18 år, der er i besiddelse af en liste til brug for rejsen, som angiver alle skoleelever/ledsagende lærere samt dokumentation for rejsens formål og omstændigheder. Skolerejselister kan anskaffes ved, at rette henvendelse til Udlændingestyrelsen eller en dansk politikreds. Det er en betingelse for indrejse, at de ledsagende lærere opfylder indrejsebetingelserne.

Nordiske statsborgere, der rejser til Danmark fra et land uden for Norden

Hvis du er statsborger i et nordisk land og rejser ind i Danmark fra et land uden for Norden, skal du medbringe pas eller nationalt id-kort med billede (finske, norske og svenske nationale identitetskorter godkendt som rejselegitimation for indrejse i Danmark). Børn skal også have eget pas eller ID-kort.

Statsborgere i EU-, EØS- eller Schengenlande, der rejser til Danmark

Hvis du er statsborger i et EU-, EØS- eller Schengenland uden for Norden, skal du medbringe et gyldigt pas eller et nationalt ID-kort, når du rejser til Danmark. Børn skal også have eget pas eller ID-kort.

Når du krydser Schengenområdets indre grænser, skal du som regel ikke fremvise rejsedokumenter. Landene kan dog når som helst indføre midlertidig grænsekontrol, og i så fald skal du fremvise legitimation, når du krydser en grænse.

Du skal medbringe et gyldigt pas, hvis du rejser til et EU- eller Schengenland fra et land uden for Schengen.

Statsborgere i lande uden for Norden, EU-, EØS- og Schengen, der rejser til Danmark

Hvis du ikke er statsborger i et nordisk, et EU-, EØS- eller Schengenland, skal du medbringe et gyldigt pas, når du rejser til Danmark. 

  • Hvis du er statsborger i et visumfrit land, skal du ikke have et visum for at rejse til Danmark. Du kan opholde dig i Danmark i 90 dage uden visum eller opholdstilladelse. 
  • Hvis du ikke er statsborger i et visumfrit land, har du brug for et gyldigt pas og et visum eller en opholdstilladelse. Du kan opholde dig i Danmark i 90 dage uden en opholdstilladelse, men du skal dog have et visum. Dit pas skal være gyldigt i mindst tre måneder efter datoen for din forventede udrejse, og dit pas skal være udstedt inden for de seneste ti år. 
  • Hvis du har opholdstilladelse i Danmark, kan du rejse i Schengenområdet uden visum i højst 90 dage i en periode på 180 dage. Du skal medbringe dit pas og din opholdstilladelse på rejsen. Hvis du har opholdstilladelse i et andet Schengenland, kan du rejse til Danmark i 90 dage i en periode på 180 dage uden visum. Denne tidsgrænse gælder for det samlede ophold i hele Schengenområdet og ikke kun i ét land. 

Læs mere på Ny i Danmark.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.