Krav om pass ved reiser til Danmark

En person rækker sit svenske pas til en anden.

Fotograf
Vita Thomsen/norden.org
Må du ha med deg pass når du reiser til Danmark fra et annet nordisk land? Hva gjelder hvis du reiser med barn? Hvem må søke om visum for å kunne reise inn i landet?

Nordiske statsborgere som reiser til Danmark fra et annet nordisk land, trenger ikke pass, men de kan bli bedt om å legitimere seg og dokumentere statsborgerskapet sitt. Statsborgere fra EU- og Schengen-land må vise pass eller nasjonalt ID-kort når de reiser til Danmark. Statsborgere fra andre land må vise pass og i noen tilfeller også visum eller oppholdstillatelse når de reiser til Danmark.

Må du ha med pass når du reiser til Danmark?

Under kan du lese om hvilken legitimasjon du må ha med deg i ulike situasjoner. Du kan lese nærmere på Politiets hjemmeside og i den nordiske passkontrolloverenskomsten. På Ny i Danmark finner du en oversikt over gyldige reisedokumenter, visumbetingelser og grenseoverganger.

Nordiske statsborgere over 18 år som reiser til Danmark fra et annet nordisk land

Den nordiske passunionen innebærer at du ikke trenger å vise pass når du reiser mellom de nordiske landene hvis du er statsborger i et nordisk land. 

Likevel er det innført midlertidig grensekontroll ved innreise i flere av de nordiske landene, blant andre Danmark. Det betyr at du ved grensen kan bli bedt om å kunne sannsynliggjøre at du er nordisk statsborger. Det er bare pass og nasjonale ID-kort som inneholder opplysning om statsborgerskap. 

Selv om du reiser i Danmark uten pass, må du også kunne legitimere deg ved behov. Politiet anbefaler derfor at nordiske statsborgere har med seg et av følgende dokumenter:

  • Pass
  • Førerkort
  • Nasjonalt ID-kort med bilde (finske, norske og svenske nasjonale identitetskort er godkjent som reiselegitimasjon for innreise i Danmark)

Nordiske statsborgere under 18 år som reiser til Danmark fra et annet nordisk land

Hvis du og barnet ditt bor i utlandet og du overveier å reise til Danmark med barnet, må du sikre deg at det kan skje på lovlig vis. Det er reglene i landet der barnet bor, og ikke de danske reglene, som avgjør om det er lov å reise med barnet til Danmark. Det gjelder også selv om det bare dreier seg om en ferie. Les mer på siden boernebortfoerelse.dk.

  • Barn som reiser med forelder eller verge: Nordiske statsborgere under 18 år er fritatt fra kravet om selvstendig legitimasjon hvis de reiser sammen med en forelder eller verge som også er nordisk statsborger, og som kan identifisere seg (se "Nordiske statsborgere over 18 år som reiser til Danmark fra et annet nordisk land" over). 
  • Barn som reiser uten forelder eller verge: Nordiske statsborgere under 18 år som reiser uten forelder eller verge, må i likhet med voksne kunne sannsynliggjøre statsborgerskapet sitt. Politiet anbefaler derfor at barnet har med seg pass. 
  • Skoleutflukter og lignende: Det gjelder spesielle regler for skoleelever under 18 år som reiser i forbindelse med en skoleekskursjon innenfor det allmenne skolesystemet eller med en fritidsordning. På skolereiser skal gruppen være ledsaget av en lærer eller annen person over 18 år som er i besittelse av en liste til bruk under turen, som inneholder navn på alle skoleelever / ledsagende lærere samt dokumentasjon for reisens formål og omstendigheter. Skolereiselister kan anskaffes ved å henvende seg til Udlændingestyrelsen eller en dansk politikrets. Det er en betingelse for innreise at de ledsagende lærerne oppfyller innreisebetingelsene.

Nordiske statsborgere som reiser til Danmark fra et land utenfor Norden

Hvis du er statsborger i et nordisk land og reiser inn i Danmark fra et land utenfor Norden, må du ta med deg pass eller nasjonalt ID-kort med bilde (finske, norske og svenske nasjonale identitetskort er godkjent som reiselegitimasjon for innreise i Danmark). Barn må også ha eget pass eller ID-kort.

Statsborgere i EU-, EØS- eller Schengen-land som reiser til Danmark

Hvis du er statsborger i et EU-, EØS- eller Schengen-land utenfor Norden, må du ha med deg gyldig pass eller nasjonalt ID-kort når du reiser til Danmark. Barn må også ha eget pass eller ID-kort.

Når du krysser Schengen-områdets indre grenser, må du som regel ikke vise reisedokumenter. Landene kan imidlertid når som helst innføre midlertidig grensekontroll, og i så fall må du vise legitimasjon når du krysser en grense.

Du må ta med deg gyldig pass hvis du reiser til et EU- eller Schengen-land fra et land utenfor Schengen.

Statsborgere i land utenfor Norden, EU, EØS og Schengen som reiser til Danmark

Hvis du ikke er statsborger i et nordisk land eller et EU-, EØS- eller Schengen-land utenfor Norden, må du ha med deg gyldig pass når du reiser til Danmark. 

  • Hvis du er statsborger i et visumfritt land, må du ikke ha visum for å reise til Danmark. Du kan oppholde deg i Danmark i 90 dager uten visum og oppholdstillatelse. 
  • Hvis du ikke er statsborger i et visumfritt land, trenger du gyldig pass og visum eller oppholdstillatelse. Du kan oppholde deg i Danmark i 90 dager uten oppholdstillatelse, men du må ha visum. Passet ditt må være gyldig i minst tre måneder etter datoen for forventet utreise, og det må være utstedt i løpet av de siste ti årene. 
  • Hvis du har oppholdstillatelse i Danmark, kan du reise i Schengen-området uten visum i høyst 90 dager i en periode på 180 dager. Du må ha med pass og oppholdstillatelse på turen. Hvis du har oppholdstillatelse i et annet Schengen-land, kan du reise til Danmark i 90 dager i en periode på 180 dager uten visum. Denne tidsgrensen gjelder for det samlede oppholdet i hele Schengen-området og ikke bare i ett land. 

Les mer på Ny i Danmark.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.