Om informationstjenesten Info Norden

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste for personer, som flytter, arbejder, studerer eller ønsker at starte virksomhed i Norden. Info Norden er til stede i alle de otte nordiske lande.

Information om hele Norden 

I Norden har vi et fællesnordisk arbejdsmarked og andre fællesnordiske aftaler om blandt andet social sikring og uddannelsesmuligheder.

Info Nordens hovedopgave er at gøre det nemmere for borgerne at bevæge sig rundt i Norden. Dette gør vi ved at informere om de gældende nordiske regler i forbindelse med flytning, pendling, studier og andet. På Info Nordens netsider finder du generel information om reglerne i de forskellige lande, kontakt med myndigheder og praktisk information om, hvordan du skal forholde dig, hvis du skal flytte, arbejde, starte virksomhed eller studere i et andet nordisk land. 

Hvis du ikke finder svar på det, du leder efter, kan du kontakte Info Norden via et spørgeskema, eller du kan kontakte et af landenes kontorer. Vi kan også hjælpe dig videre til den rette information om støtteordninger i Norden og nordisk samarbejde generelt.

Vores information er tilgængelig på dansk, finsk, islandsk, norsk, svensk og engelsk. Du kan kontakte os på et af disse sprog samt færøsk og grønlandsk.

Arbejder for at fjerne grænsehindringer

En vigtig opgave for Info Norden er at kortlægge problemer og eventuelle grænsehindringer, som personer og små virksomheder oplever, når de krydser en nordisk grænse. Hvis du oplever et problem eller en hindring i et andet nordisk land, kan du indrapportere dette til os.

I samarbejde med blandt andet Grænsehindringsrådet i Nordisk Ministerråd bruger Info Norden den information, som vi får fra private borgere om grænsehindringer i Norden, til at gøre relevante politikere og embedsmænd opmærksomme på problemer og mulige løsninger. På denne måde bidrager Info Norden til at skabe et helhedsbillede af de nordiske muligheder og udfordringer.

Info Norden har fokus på uklare regler, manglende information og gab mellem reglerne i de forskellige nordiske lande. Info Norden indsamler viden om nordiske grænsehindringer og gør den tilgængelig for både borgere og myndigheder i Nordisk Ministerråds grænsehindringsdatabase.

Vi videreformidler også information om nordiske grænsehindringer til relevante politikere og myndigheder i de nordiske lande. Info Norden er en vigtig aktør i det formelle samarbejde om at fjerne grænsehindringer i Norden.

Sådan er Info Norden organiseret

Info Norden har en projektleder i Danmark, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Norge, Sverige, og Åland. 

Info Norden hører under de nordiske samarbejdsministres ansvarsområde, og rent organisatorisk er Info Norden placeret under kommunikationsafdelingen (KOMM) i Nordisk Ministerråds sekretariat.

Informationstjenesten er udelukkende finansieret af Nordisk Råd og får også sit mandat herfra. 

Info Norden har forskellige forvaltningsorganer: 

  • På Færøerne forvaltes Info Norden af Nordisk Atlantsamarbejde.
  • I Grønland forvaltes Info Norden af Nordens Institut i Grønland (NAPA).
  • I Sverige forvaltes Info Norden af Nordregio.
  • Alle andre Info Norden-kontorer forvaltes af Foreningen Norden.

Sætter fokus på Norden sammen med andre

Info Norden arrangerer forskellige informationsarrangementer for at bidrage til at sætte fokus på mobilitet i Norden, informere om nordiske regler og for at skabe fora på tværs af grænserne. Informationsarrangementerne afholdes i samtlige lande – ofte i samarbejde med andre Info Norden-kontorer eller andre relevante aktører. Arrangementerne er rettet mod både borgere, sagsbehandlere og ansatte hos de nationale myndigheder samt politikere og beslutningstagere. 

Info Norden samarbejder med andre relevante informationstjenester, herunder SOLVIT, Grænsehindringsrådet, de nordiske ambassader, EURES, nationale myndigheder, erhvervsorganisationer, interesseorganisationer med flere.

Info Nordens begrænsninger

Info Norden fungerer ikke som en ombudsmand, og medarbejderne er ikke jurister eller sagsbehandlere. Derfor skal de ikke bistå spørgerne i sager, som kræver, at navn eller personnummer anvendes. Projektlederne kan ikke repræsentere spørgeren hos relevante myndigheder, og informationen til spørgerne er af en generel karakter.

Vi håber, at du finder svar på dine spørgsmål om Norden på vores netsted.