Database over grænsehindringer

Hegn på en kornmark

Hegn på en kornmark

Photographer
Michael Rosner-Hyman / Unsplash
Hvilke grænsehindringer findes i Norden? Søg i grænsehindringsdatabasen, hvor du finder en fortegnelse over de kendte grænsehindringer, som findes mellem de nordiske lande.

Databasen forvaltes af Nordisk Ministerråd. Den indeholder hindringer, som er indrapporteret til Nordisk ministerråds sekretariat, primært fra Nordisk Ministerråds informationstjeneste, Info Norden, de regionale informationstjenester og de grænseregionale komitéer, og som derefter er blevet kvalitetssikret hos de berørte ministerier i landene.