Info Nordens kontorer

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Formålet er at lette mobiliteten for borgere, som ønsker at flytte, arbejde, studere eller etablere virksomhed på tværs af grænserne. Info Norden findes i alle de nordiske lande samt Færøerne, Grønland og Åland.