Bertel Haarder fra Danmark ny præsident i Nordisk Råd

29.10.20 | Nyhed
Bertel Haarder och Annette Lind 2020.

Bertel Haarder och Annette Lind 2020.

Fotograf
Charlotte de la Fuente

Bertel Haarder og Annette Lind, Nordisk Råds præsident og vicepræsident 2021.

Bertel Haarder er valgt til præsident for Nordisk Råd i 2021. Nordisk Råds Præsidium valgte ham til præsident på et virtuelt møde torsdag. Annette Lind fra Danmark blev valgt til vicepræsident.

I Bertel Haarder får Nordisk Råd en rutineret politiker som præsident. Han blev valgt ind i Folketinget for første gang i 1975, og han har været minister i sammenlagt 22 år. Han er også mangeårigt medlem af Nordisk Råd og rådets præsidium, så Bertel Haarder er en velkendt person, også uden for Danmark, hvis man følger med i det nordiske samarbejde.

Det nordiske samarbejde er en hjertesag for Bertel Haarder, og under COVID-19-krisen har han som formand for Grænsehindringsrådet flere gange opfordret de nordiske regeringer til at samarbejde mere i kampen mod pandemien.

Pandemien i fokus

Håndteringen af pandemien og det fremtidige nordiske krisesamarbejde er således et prioriteret område i det danske præsidentskabsprogram for 2021. I programmet står der blandt andet, at pandemien fik de nordiske lande til at handle hver for sig, hvilket førte til problemer for personer, som arbejder, studerer, rejser og investerer i et andet nordisk land.

Budskabet fra det danske præsidentskab er, at de nordiske lande skal lære af deres fejltagelser, blandt andet når det gælder grænserestriktionerne.

– Jeg håber, at vi tager ved lære af de dårlige erfaringer med grænselukninger. Jeg synes ikke, at vi skal lukke grænserne igen. Det har ingen effekt efter min mening. Og hvis der skal lukkes grænser, så skal det ske i et tæt samarbejde mellem landene, siger Bertel Haarder.

Satsning på beredskab

Det danske præsidentskabsprogram efterlyser en stærkere fælles nordisk beredskabsstrategi, så landene står bedre rustet over for forskellige kriser i fremtiden, såsom pandemier og naturkatastrofer. Programmet fremhæver også betydningen af et øget forsvars- og sikkerhedssamarbejde samt en nordisk satsning på Arktis.

– Der er opstået en stormagtsrivalisering i Arktis, som Norden bør reagere på via samarbejde for at sikre Arktis som et lavspændingsområde. Det fortjener større opmærksomhed i Nordisk Råd, lyder det i programmet.

Derudover fremhæver det danske program blandt andet et øget samarbejde om klimaspørgsmål, arbejdet mod grænsehindringer, samarbejde inden for kultur og turisme samt satsninger på nordisk sprogforståelse.

Annette Lind vil desuden slå et slag for kampen for demokratiet, som også nævnes i det danske program. Demokratiet er truet, også i Europa.

– Vi kan se, at demokrati, menneskerettigheder og retsstatsprincipper er under hårdt pres, også helt tæt på os i Europa. Udviklingen i for eksempel Polen og Ungarn går i den forkerte retning, når et gælder demokrati. Derfor er det enormt vigtigt, at vi her i Norden samler os om vores fælles værdier og arbejder for en sund demokratisk udvikling i Europa og verden, siger Annette Lind.

Tiltræder ved årsskiftet

Bertel Haarder er medlem af partiet Venstre, som er et borgerligt liberalt parti. I Nordisk Råd tilhører han Midtergruppen. Han var også præsident for Nordisk Råd i 2011.

Annette Lind er socialdemokrat og tilhører Den Socialdemokratiske Gruppe i Nordisk Råd.

De tiltræder som præsident og vicepræsident ved årsskiftet.

 

Nordisk Råd er det officielle organ for samarbejdet mellem de nordiske parlamenter. Rådet har 87 medlemmer, som kommer fra Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøerne, Grønland og Åland.