Biodiversitet bør være en nordisk prioritering ved udbygning af vindkraft til havs

02.11.23 | Nyhed
havsbaserad vindkraft
Photographer
Pramod Kumar Sharma/Unsplash
Norden bør fremstå som et godt eksempel på, at man kan udbygge den havbaserede vindkraft uden at komme i konflikt med lokalsamfundet eller biodiversiteten. Det mener Nordisk Råds Udvalg for et Holdbart Norden.

– Norden skal påtage sig en lederrolle i udbygningen af vindkraft til havs og samtidig sikre fiskeriet og værne om naturen, siger udvalgets formand Ola Elvestuen.

Flere af de nordiske lande undersøger lige nu mulighederne for at bygge vindkraft til havs for at opnå en hurtigere omstilling af energisystemerne fra fossil til vedvarende energi. 


Mange steder bremses planerne dog af langsommelige ansøgningsprocesser, tekniske udfordringer samt sikkerheds- og miljømæssige hensyn.

Behov for hurtig udbygning

Nordisk Råds Udvalg for et Holdbart Norden har i længere tid arbejdet med spørgsmålet om, hvordan de nordiske lande kan blive bedre til at samarbejde om udbygningen af den havbaserede vindkraft. 

Det handler blandt andet om havplanlægning, sikring af biodiversitet og udveksling af erfaringer med ansøgningsprocesser.

Ønsker ikke sænkede krav til miljøhensyn

De langsomme ansøgningsprocesser er en af årsagerne til, at EU-kommissionen for nylig præsenterede en pakke med tiltag, der skal støtte den europæiske vindkraftindustri, som desuden er presset af hård konkurrence fra Kina. 


For at nå EU-målet om mindst 42,5 % vedvarende energi senest i 2030 er der brug for meget mere vindkraft, og et af EU-kommissionens tiltag er digitaliserede og centraliserede ansøgningsprocesser. 

På Nordisk Råds session blev udvalgets medlemmer enige om, at ansøgningsprocesserne bør harmoniseres, dog uden at sænke kravene til miljøhensyn. 

Mange interesser at tage hensyn til

Den planlagte udvidelse af havbaseret vindkraft kan sætte havmiljøet under yderligere pres og konkurrere om pladsen med fiskeri og skibsfart, akvakultur og turisme.


Der er brug for nye løsninger, så man undgår, at klimaløsninger bliver gennemført på bekostning af biodiversiteten, minimerer konflikter med forskellige interesser og sikrer støtte til vindkraften i lokalbefolkningen. 

Vigtigt med folkelig opbakning

Holdbarhedsudvalget har drøftet med Udvalget for Kundskab og Kultur, hvordan man kan styrke forsknings-, udviklings- og innovationssamarbejdet på videregående uddannelser i Norden.

Udvalgene er enige om, at folkelig forankring er afgørende for den grønne omstilling. 

– Det glæder mig, hvis udvalget kan bidrage til en bedre håndtering af vindkraftudbygningens potentielle negative konsekvenser. En forudsætning for at Nordisk Frihed skal være positiv er, at man anerkender konsekvenserne og undgår negativ miljøpåvirkning, og jeg tror også, at det er en forudsætning for borgernes accept, siger Staffen Eklöf, som er parlamentariker i Holdbarhedsudvalget. 

 


Udvalget ønsker også at styrke de nationale energiselskabers samarbejde om integrerede nordiske elforsyningsnet.


Næste skridt er, at forslaget behandles af hele Nordisk Råd i plenum.