Merituulivoiman lisärakentamisessa on muistettava luonnon monimuotoisuus

02.11.23 | Uutinen
havsbaserad vindkraft
Photographer
Pramod Kumar Sharma/Unsplash
Pohjolan tulee olla johtava esimerkki siitä, että merituulivoiman lisärakentamisen ei tarvitse olla ristiriidassa paikallisyhteisön tai luonnon monimuotoisuuden kanssa. Tätä mieltä on Pohjoismaiden neuvoston Kestävä Pohjola -valiokunta.

– Pohjolan on otettava johtoasema merituulivoiman lisärakentamisessa ja turvattava samalla kalastus ja luonto, sanoo Pohjoismaiden neuvoston Kestävä Pohjola -valiokunnan puheenjohtaja Ola Elvestuen.

Useissa Pohjoismaissa selvitetään parhaillaan merituulivoiman lisärakentamista, jotta energiajärjestelmien fossiiliriippuvuudesta päästäisiin nopeammin eroon. 

Suunnitelmia jarruttavat kuitenkin jäykät luvitusprosessit, tekniset haasteet sekä turvallisuus- ja ympäristökysymykset.

Nopeaa lisärakentamista tarvitaan

Pohjoismaiden neuvoston Kestävä Pohjola -valiokunta on jo pitkään selvittänyt, miten Pohjoismaat voisivat tehdä yhteistyötä merituulivoiman lisärakentamisessa. 

Kyse on muun muassa merialuesuunnittelusta, luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta ja lupaprosesseihin liittyvästä kokemustenvaihdosta.

Tinkimättömyyttä ympäristöasioissa

Luvituksen hitaus on myös yksi syy siihen, että EU-komissio esitteli hiljattain kokonaisen toimenpidepaketin tukeakseen Euroopan tuulivoimateollisuutta, jota uhkaa myös Kiinasta tuleva kova kilpailu. 

EU:n tavoite siitä, että vähintään 42,5 % energiasta on uusiutuvaa vuoteen 2030 mennessä, edellyttää valtavaa lisäystä tuulivoimatuotantoon. EU-komission yhtenä toimenpiteenä on lupaprosessien digitalisointi ja keskittäminen. 

Pohjoismaiden neuvoston istunnon yhteydessä kokoontunut Kestävä Pohjola -valiokunta sopi, että lupaprosesseja tulisi harmonisoida ympäristövaatimuksista tinkimättä. 

Etunäkökohtien ristipaineessa

Merituulivoiman suunniteltu lisärakentaminen saattaa kuormittaa entisestään meriympäristöä ja kilpailla tilasta kalastuksen, laivaliikenteen, vesiviljelyn ja matkailun kanssa.

Nyt tarvitaankin uusia ratkaisuja, joilla voidaan välttää ilmastoratkaisujen toteuttaminen biodiversiteetin kustannuksella, minimoida eri etunäkökohtien väliset konfliktit ja saada tuulivoimalle paikallisväestön tuki. 

Kansan tuki tärkeää

Kestävä Pohjola -valiokunta on neuvotellut myös Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan kanssa siitä, miten pohjoismaisten korkeakoulujen ja yliopistojen tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyötä voitaisiin vahvistaa.

Molemmat valiokunnat ovat myös sitä mieltä, että vihreä siirtymä edellyttää kansan tukea. 

– Olen tyytyväinen, jos Kestävä Pohjola -valiokunta voi edistää puuttumista tuulivoiman lisärakentamisen mahdollisiin haittapuoliin. Seurausten huomioiminen ja kielteisten ympäristövaikutusten välttäminen on edellytys sille, että Vapaa Pohjola -ryhmä voi suhtautua ehdotukseen myönteisesti. Uskon, että se on edellytys myös kansalaisten hyväksynnälle, sanoo Kestävä Pohjola -valiokunnan ruotsalaisjäsen Staffan Eklöf. 

Valiokunta haluaa niin ikään vahvistaa kantaverkkoyhtiöiden yhteistyötä Pohjoismaiden sähköverkkojen integroimiseksi.

Seuraavana vaiheena on ehdotuksen käsittely koko Pohjoismaiden neuvoston kesken täysistunnossa.