Grænsehindringsrådets appel til Sverige: Indfør ikke ny id-kontrol

17.03.22 | Nyhed
Gränskontroller i Katstrup.
Photographer
News Øresund - Johan Wessman

Id-kontrol af togpassagerer på vej fra Danmark til Sverige i 2016 på perronen ved Købehavns Lufthavn i Kastrup.

Grænsehindringsrådet appellerer til den svenske regering om ikke at indføre nye id-kontroller i Øresundsregionen ved grænsen til Danmark. Kontrollerne har urimeligt hårde konsekvenser for de tusinder af pendlere, som også blev hårdt ramt under pandemien, skriver Grænsehindringsrådet i et brev til regeringen.

Den svenske regering vil genindføre muligheden for id-kontrol i Øresundsregionen i busser, tog og på færger på vej mod Sverige.

Hvis dette gennemføres skal eksempelvis alle rejsende fra Kastrup Lufthavn til Sverige vise id, før de stiger på toget. Desuden skal de forberede sig på grænsekontrol på Hyllie station på den svenske side. Det gælder også de cirka 18.000 personer, som hver dag pendler mellem Sverige og Danmark.

– Endnu en gang kan vi se, at der planlægges tiltag, som rammer grænsependlerne urimeligt hårdt. De har netop gennemlevet en lang periode under pandemien, hvor der har været store problemer med at komme til og fra arbejde. De stadige indskrænkninger i den frie bevægelighed tærer på tilliden til et velfungerende fælles arbejdsmarked på tværs af grænserne i Norden. Det er vores stærke håb, at Sverige ikke genindfører id-kontrollerne, siger Vibeke Hammer Madsen, formand for Grænsehindringsrådet, som arbejder for den frie bevægelighed i Norden.

Årsagen til Sveriges ageren er flygtningestrømmen fra Ukraine. Sverige vil have mulighed for at kræve, at virksomheder, som transporterer rejsende over grænsen til Sverige, har styr på de rejsendes identitet.

I brevet til den svenske regering foreslår Grænsehindringsrådet, at man i stedet ser på, hvordan de allerede eksisterende og midlertidige grænsekontroller kan bruges som et værktøj til opretholdelse af lov og orden eller beskyttelse af den nationale sikkerhed.

– Samtidig med at vi står over for en ufattelig flygtningekrise, har Øresundsregionen i dag et stort behov for et velfungerende fælles arbejdsmarked. Danmark har et skrigende behov for svensk arbejdskraft inden for blandt andet service-, handels- og logistiksektoren, og samtidig er der en høj arbejdsløshed i Skåne, skriver Grænsehindringsrådet.

I brevet henviser Grænsehindringsrådet til en evaluering, som blev gennemført efter flygtningekrisen i 2018, hvor Sverige også indførte id- og grænsekontrol. Evalueringen viste blandt andet, at hundredtusinder færre jobs kunne nås med en rejsetid på op til en time fra Malmø og Lund.

I evalueringen blev det også konstateret, at det var risiko for, at danske virksomheder ikke kunne beholde deres svenske personale og desuden ville få problemer med at rekruttere nye medarbejdere fra Sverige på grund af den forøgede rejsetid.

– Uanset om id-kontrollerne genindføres eller ej, opfordrer vi til dialog med de grænseregionale aktører, den danske regering, de berørte danske og svenske myndigheder og transportvirksomhederne, så vi i fællesskab kan finde en smidigere løsning, end den der fandtes i 2015-2017, skriver Grænsehindringsrådet.