Grænsehindringsrådet: Lad grænsependlere blive fritaget for skatteregler

03.12.20 | Nyhed
Paskontrol i Københavns lufthavn
Photographer
Anna Rosenberg/norden.org
Grænsehindringsrådet opfordrer endnu en gang de nordiske finans- og skatteministre til at bevilge en undtagelse fra de gældende regler, så grænsependlere slipper for at betale skat i to lande. Mange pendlere, der bor i ét nordisk land og arbejder i et andet, kan blive tvunget til at betale skat i to lande, fordi de har arbejdet hjemme under pandemien.

Det er Grænsehindringsrådets formand Bertel Haarder, der på vegne af rådet har sendt et brev til ministrene for at gøre opmærksom på problemet. Det er anden gang, at Grænsehindringsrådet beder finans- og skatteministrene om at bevilge en undtagelse for grænsependlerne under pandemien. Sidste gang afviste den svenske, danske og finske minister en undtagelse, men lovede at fortsætte dialogen.

Problemet handler om, hvilket land arbejdet skal beskattes i, når man har arbejdet hjemmefra under pandemien. Ifølge den nordiske skatteaftale skal man som grænsependler betale skat i det land, hvor man arbejder. Under coronapandemien har mange pendlere på deres arbejdsgivers anmodning dog arbejdet hjemmefra, hvilket indebærer, at pendlerne for hver dag, de arbejder hjemmefra, skal betale skat i bopælslandet.

I Øresundsregionen er der en særlig skatteaftale, Øresundsaftalen, som indebærer, at de almindelige regler ikke gælder, hvis en grænsependler har arbejdet hjemmefra mere end halvdelen af tiden i en periode på tre måneder. Så skal skatten betales i det land, hvor man bor.

Ingen dobbeltbeskatning

Grænsehindringsrådet påpeger, at det vil føre til ekstra administrativt arbejde for både privatpersoner og skattemyndigheder, hvis man ikke indfører en undtagelse fra de gældende skatteregler. Det kan resultere i, at en del pendlere skal betale væsentligt mere i skat, selvom der ikke er tale om dobbeltbeskatning.

I sit andet brev skriver Grænsehindringsrådet, at pandemien vil blive ved med at påvirke os og dermed fortsat vil give grænsependlerne problemer. Derfor ønsker rådet, at ministrene endnu en gang kigger på sagen. I brevet henvises der til, at man har formået at løse lignende problemer i eksempelvis Luxembourg, som har indgået en aftale med sine nabolande.

– Vi ønsker,at finansministrene skal drøfte problemet igen og vedtage en midlertidig undtagelse. Det har man formået andre steder i Europa, så det kan ikke være umuligt at gennemføre i Norden, siger Grænsehindringsrådets formand Bertel Haarder, som også er medlem af Folketinget og har været minister i mange år.

    "Skattespørgsmålet skaber frustration"

    Bertel Haarder pointerer, at de nordiske ministre med ansvar for social sikring er blevet enige om at bevilge undtagelser for grænsependlere under pandemien. Ifølge den undtagelse er grænsependlerne omfattet af arbejdslandets regler, selvom de arbejder hjemmefra under pandemien. Den samme model kan anvendes på skatteområdet.

    – Skattespørgsmålet skaber frustration og bekymring hos grænsependlerne. Det er vanskeligt for både pendlere og arbejdsgivere at gennemskue de økonomiske konsekvenser af ufrivilligt hjemmearbejde. Vi er nu også blevet opmærksomme på det foruroligende faktum, at grænsependlere tager på arbejde i både Danmark og Sverige for at undgå at blive beskattet i bopælslandet. Det er helt i strid med de nationale anbefalinger, men menneskeligt forståeligt, eftersom folk ikke vil sætte deres privatøkonomi på spil i en i forvejen presset situation, siger Bertel Haarder.