Gränshinderrådets vädjan till Sverige: Inför inga nya ID-kontroller

17.03.22 | Nyhet
Gränskontroller i Katstrup.
Fotograf
News Øresund - Johan Wessman

ID-kontroll av tågpassagerare på väg från Danmark till Sverige 2016 på tågstationen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup.

Det nordiska Gränshinderrådet vädjar till den svenska regeringen att inte införa nya ID-kontroller i Öresundsregionen vid gränsen till Danmark. Kontrollerna slår oskäligt hårt mot de tusentals gränspendlare som också drabbades hårt under pandemin, skriver Gränshinderrådet i ett brev till regeringen.

Den svenska regeringen vill återinföra möjligheten till ID-kontroller i Öresundsregionen på buss, tåg och passagerarfartyg mot Sverige.

Blir det verklighet måste till exempel samtliga resande från Kastrup flygplats mot Sverige visa ID innan de stiger ombord på tåget. I tillägg måste de också vara beredda på gränskontroller på Hyllie station på den svenska sidan. Det gäller också de cirka 18 000 personer som varje dag arbetspendlar mellan Sverige och Danmark.

- Åter en gång ser vi att det planeras åtgärder som slår oskäligt hårt mot gränspendlarna. De har precis genomlevt en lång period med stora problem att ta sig till och från sitt arbete under pandemin. De ständiga inskränkningarna i den fria rörligheten tär på tilliten till en fungerande gemensam arbetsmarknad på tvärs av gränserna i Norden. Vår starka förhoppning är att Sverige inte återinför ID-kontrollerna, säger Vibeke Hammer Madsen, ordförande för Gränshinderrådet som arbetar för den fria rörligheten i Norden.

Orsaken till Sveriges agerande är flyktingströmmen från Ukraina. Sverige vill ha möjlighet att kräva att företag som transporterar resenärer över gränsen till Sverige har koll på resenärernas identitet.

I brevet till den svenska regeringen föreslår Gränshinderrådet att man i stället tittar på hur de redan existerande och tillfälliga inre gränskontrollerna kan användas som ett verktyg för att upprätthålla lag och ordning eller skydda den nationella säkerheten.

- Samtidigt som vi står inför en ofattbar flyktingkris har Öresundsregionen idag i stort behov av en välfungerande gemensam arbetsmarknad. Danmark har ett skriande behov av svensk arbetskraft inom bland annat service-, handels- och logistiksektorn samtidigt som Skåne i sin tur har en hög arbetslöshet, skriver Gränshinderrådet.

I brevet hänvisar Gränshinderrådet till en utvärdering som gjordes efter flyktingkrisen 2015, då Sverige också införde ID- och gränskontroller. Utvärderingen visade bland annat att hundratusentals färre jobb kunde nås med en pendlingstid på upp till en timme från Malmö och Lund.

I utvärderingen konstaterades också att det fanns en risk för att danska företag inte skulle kunna behålla sin svenska personal och dessutom få problem med nyrekryteringar från Sverige på grund av den längre pendlingstiden.

- Oavsett om ID-kontrollerna återinförs eller ej, uppmanar vi till dialog med gränsregionala aktörer, den danska regeringen, berörda danska och svenska myndigheter och transportföretagen för att tillsammans finna en smidigare lösning än den som fanns 2015 – 2017, skriver Gränshinderrådet.