Rajaesteneuvosto vetoaa Ruotsiin uusista rajatarkastuksista luopumiseksi

17.03.22 | Uutinen
Gränskontroller i Katstrup.
Valokuvaaja
News Øresund - Johan Wessman

Tanskasta Ruotsiin matkustaneiden henkilöllisyys tarkastettiin Kööpenhaminan lentoaseman juna-asemalla vuonna 2016.

Pohjoismainen rajaesteneuvosto vetoaa Ruotsin hallitukseen, jotta se ei aloittaisi uudelleen henkilöllisyystarkastuksia Tanskan-vastaisella rajalla. Tarkastukset haittaisivat kohtuuttomasti niitä tuhansia rajatyöntekijöitä, jotka ovat olleet kovilla myös pandemia-aikana, rajaesteneuvosto kirjoittaa hallitukselle lähettämässään kirjeessä.

Ruotsin hallitus haluaa ottaa uudelleen käyttöön mahdollisuuden tehdä henkilöllisyystarkastuksia Juutinrauman alueen bussi-, juna- ja lauttaliikenteessä.

Jos tarkastukset aloitettaisiin, esimerkiksi kaikkien Kastrupin lentoasemalta Ruotsiin matkustavien tulisi esittää henkilötodistus ennen junaan astumista. Lisäksi heidän tulisi varautua rajatarkastuksiin Hyllien asemalla Ruotsin puolella. Muutos koskisi myös niitä noin 18 000 henkilöä, jotka pendelöivät työn vuoksi päivittäin Ruotsin ja Tanskan väliä.

– Tässä suunnitellaan jälleen kerran toimenpiteitä, jotka iskisivät tarpeettoman kovaa rajatyöntekijöihin. He ovat juuri selvinneet pitkästä pandemia-ajasta, jolloin työmatkoihin liittyi suuria ongelmia. Jatkuvat vapaan liikkuvuuden rajoitukset syövät luottamusta siihen, että Pohjoismaissa on toimivat yhteiset työmarkkinat. Vahva toivomuksemme onkin, että Ruotsi ei palauttaisi henkilöllisyystarkastuksia, sanoo Pohjoismaiden vapaata liikkuvuutta edistävän rajaesteneuvoston puheenjohtaja Vibeke Hammer Madsen.

Ruotsin toiminnan taustalla on Ukrainan pakolaisvirta. Ruotsi haluaa mahdollisuuden vaatia, että matkustajia kuljettavien yritysten tulisi tarkastajaa tulijoiden henkilöllisyys.

Rajaesteneuvosto ehdottaa kirjeessään Ruotsin hallitukselle, että hallitus hyödyntäisi lain ja järjestyksen ylläpidossa sekä kansallisen turvallisuuden suojelussa jo olemassa olevia ja tilapäisiä sisärajatarkastuksia.

– Käsillä on suunnaton pakolaiskriisi, mutta Juutinrauman alueella on samalla kova tarve sille, että yhteiset työmarkkinat toimivat. Tanskassa on huutava pula ruotsalaisesta työvoimasta muun muassa logistiikka-, palvelu- ja kaupan alalla. Ruotsin Skånessa taas on suuret työttömyysluvut, rajaesteneuvosto kirjoittaa.

Rajaesteneuvosto viittaa kirjeessään arviointiraporttiin vuoden 2015 pakolaiskriisistä, jolloin Ruotsi niin ikään otti käyttöön raja- ja henkilöllisyystarkastukset. Arviointi osoitti, että enintään tunnin matkan päässä Malmöstä ja Lundista olevien tanskalaisten työpaikkojen määrä väheni sadoillatuhansilla.

Arvioinnin mukaan riskinä oli, että tanskalaiset yritykset eivät pystyisi säilyttämään ruotsalaista henkilöstöään työmatkojen venähtämisen vuoksi. Samalla vaikeutuisi uuden ruotsalaisen työvoiman rekrytointi.

– Riippumatta siitä, otetaanko henkilöllisyystarkastukset käyttöön, kehotamme hallitusta vuoropuheluun raja-aluetoimijoiden, Tanskan hallituksen, Tanskan ja Ruotsin vastuuviranomaisten ja kuljetusyritysten kanssa. Niiden tulisi yhdessä etsiä joustavampi ratkaisu kuin se, joka oli käytössä vuosina 2015–2017, rajaesteneuvosto kirjoittaa.