Islands statsminister åbner lanceringen af de nordiske næringsstofanbefalinger

14.06.23 | Nyhed
Katrin Jakobsdottir
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Islands statsminister, Katrín Jakobsdóttir, holder åbningstalen ved det officielle lanceringsevent i Island den 20. juni. Lanceringen nyder international bevågenhed, og der vil være talere og publikum fra hele verden. Alle har mulighed for at følge lanceringen online.

– Nordens grønne omstilling starter med vores mad. Den nye udgave af de nordiske næringsstofanbefalinger viser tydeligt sammenhængen mellem sundhed og klima samt behovet for klimatiltag inden for alle sektorer og alle aspekter i vores liv, siger Katrín Jakobsdóttir, som i år leder samarbejdet i Nordisk Ministerråd i kraft af Islands formandskab.

For første gang integreres sundhed og miljø

Et centralt område for det islandske formandskab er den grønne omstilling i Norden – og her spiller de nye næringsstofanbefalinger en afgørende rolle. 

Det er den sjette udgave af de nordiske næringsstofanbefalinger, som lanceres den 20. juni.

Den nye udgave af rapporten har en ekstra stor nyhedsværdi, fordi den for første gang både præsenterer videnskabelige anbefalinger om hvilken mad, der er gavnlig for sundheden og for miljøet.

Vores mad en nøgle i klimaarbejdet

Klimaet og miljøet betaler en høj pris for vores nuværende kostvaner.

Globalt set står fødevaresystemerne for en tredjedel af den samlede udledning af drivhusgasser.

Derfor er vores mad en nøgle i klimaarbejdet. 

Behov for nye madvaner

Mad, som er gavnlig for klimaet og miljøet, er ofte også gavnlig for menneskers sundhed. 

Halvdelen af Nordens befolkning lider af overvægt eller fedme, som er underliggende faktorer i forhold til mange folkesygdomme. Madvaner spiller en stor rolle, når det gælder forebyggelsen af hjerte-kar-sygdomme, cancer, diabetes og andre sygdomme, som er relateret til overvægt.  

De nordiske næringsstofanbefalinger udgør det videnskabelige grundlag for de enkelte landes nationale kostråd. Kostrådene plejer blandt andet at have stor indflydelse på den mad, der serveres i landenes offentlige køkkener. 

Nordisk samarbejde en forudsætning

Hver for sig ville landene ikke have haft mulighed for at skabe en så omfattende og globalt førende videnskabelig rapport.

Det nordiske samarbejde har været og er stadig en forudsætning for udviklingen af de nordiske næringsstofanbefalinger. 
 

    Lanceringsdagen består af tre forskellige events, som du kan følge online

    Der afholdes en pressekonference i Reykjavik kl. 8.00 lokal tid (kl. 10.00 hvis du deltager online fra København, Oslo eller Stockholm, og kl. 11.00 hvis du deltager fra Helsingfors).


    Der afholdes et forskningswebinar i Reykjavik kl. 9.00 lokal tid (kl. 11.00 hvis du deltager online fra København, Oslo eller Stockholm, og kl. 12.00 hvis du deltager fra Helsingfors).


    Det officielle lanceringsevent afholdes i Reykjavik kl. 14.00 lokal tid (kl. 16.00 hvis du deltager online fra København, Oslo eller Stockholm, og kl. 17.00 hvis du deltager fra Helsingfors).

    Contact information