Islands statsminister öppnar lanseringen av de Nordiska näringsrekommendationerna

14.06.23 | Nyhet
Katrin Jakobsdottir
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir inledningstalar på det officiella lanseringseventet på Island den 20 juni. Lanseringen är av internationellt intresse och lanseringen har talare och publik från hela världen. Alla har möjlighet att följa lanseringen online.

- Nordens gröna omställning börjar med vår mat. Den nya upplagan av de Nordiska näringsrekommendationerna visar tydligt sambandet mellan hälsa och klimat, och behovet av klimatåtgärder inom alla delar av våra liv, säger Katrín Jakobsdóttir som ytterst leder samarbetet i Nordiska ministerrådet i år under Islands ordförandeskap.

För första gången integreras hälsa och miljö

En kärnfråga för det isländska ordförandeskapet är den gröna omställningen i Norden – för vilken de nya näringsrekommendationerna spelar en avgörande roll. 

Det är den sjätte upplagan av de Nordiska näringsrekommendationerna som lanseras den 20 juni.

Den nya upplagan av rapporten har extra stort nyhetsvärde eftersom den för första gången presenterar vetenskapliga rekommendationer om vilken mat som är bra för hälsan - såväl som för miljön.

Maten en nyckel i klimatarbetet

Klimatet och miljön betalar ett högt pris för våra nuvarande kostvanor.

Globalt står livsmedelssystemen för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser.

Därför är maten en nyckel i klimatarbetet. 

Nya matvanor behövs

Mat som är bra för klimat och miljö är ofta även bra för människors hälsa. 

Hälften av Nordens befolkning lider av övervikt eller fetma, en underliggande faktor till många folksjukdomar. Matvanor spelar en stor roll för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes och andra sjukdomar kopplade till övervikt.  

De Nordiska näringsrekommendationerna är den vetenskapliga basen som länderna bygger sina nationella kostråd på. Kostråden brukar bland annat styra vilken mat som serveras i ländernas offentliga kök. 

Nordiskt samarbete en förutsättning

Länderna hade var och en för sig inte haft möjlighet att skapa en så omfattande – och globalt ledande – vetenskaplig rapport.

Det nordiska samarbetet har varit och är fortsatt en förutsättning för framtagandet av de nordiska näringsrekommendationerna. 
 

    Lanseringsdagen består av tre olika event som du kan följa online:  

    Presskonferens kl 8:00 om du är i Reykjavik (kl 10:00 om du deltar online från Stockholm, Oslo eller Köpenhamn), kl 11:00 om du deltar från Helsingfors)


    Forskningswebinarium kl 9:00 om du är i Reykjavik (kl 11:00 om du deltar online från Stockholm, Oslo eller Köpenhamn, kl 12:00 om du är i Helsingfors)


    Det officiella lanseringseventet kl 14 om du är i Reykjavik (kl 16:00 om du följer med digitalt från Stockholm, Oslo eller Köpenhamn, kl 17:00 om du är i Helsingfors).

    Contact information