Islands statsminister åpner lanseringen av De nordiske ernæringsanbefalingene

14.06.23 | Nyhet
Katrin Jakobsdottir
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir holder innledningstalen på det offisielle lanseringsarrangementet på Island 20. juni. Lanseringen er av internasjonal interesse og har talere og publikum fra hele verden. Alle har mulighet for å følge lanseringsdagen på nettet.

– Nordens grønne omstilling begynner med maten vår. Den nye utgaven av De nordiske ernæringsanbefalingene viser tydelig sammenhengen mellom helse og klima, og behovet for klimatiltak som tar hensyn til alle sektorer og aspekter av livet, sier Katrín Jakobsdóttir, som leder samarbeidet i Nordisk ministerråd i år under Islands formannskap.

For første gang integreres helse og miljø

Et kjernespørsmål for det islandske formannskapet er den grønne omstillingen i Norden – som de nye ernæringsanbefalingene spiller en avgjørende rolle for.

Det er den sjette utgaven av De nordiske ernæringsanbefalingene som lanseres 20. juni.

Den nye utgaven av rapporten har ekstra stor nyhetsverdi, ettersom den for første gang presenterer vitenskapelige anbefalinger om hvilken mat som er bra både for helsa og for miljøet.

Maten en nøkkel i klimaarbeidet

Klimaet og miljøet betaler en høy pris for de nåværende kostvanene våre.

Globalt står matsystemene for en tredjedel av utslippene av drivhusgasser.

Derfor er maten en nøkkel i klimaarbeidet.

Nye matvaner trengs

Mat som er bra for klima og miljø, er ofte også bra for menneskers helse.

Halvparten av Nordens befolkning lider av overvekt eller fedme, en underliggende faktor for mange folkesykdommer. Matvaner spiller en viktig rolle for å forebygge hjerte- og karsykdommer, kreft, diabetes og andre sykdommer koblet til overvekt.

De nordiske ernæringsanbefalingene er det vitenskapelige grunnlaget som landene baserer sine nasjonale kostråd på. Kostrådene pleier blant annet å styre hvilken mat som serveres i offentlige kjøkkener.

Nordisk samarbeid en forutsetning

Hver for seg ville ikke landene hatt mulighet for å skape en så omfattende – og globalt ledende – vitenskapelig rapport.

Det nordiske samarbeidet har vært og er fortsatt en forutsetning for at De nordiske ernæringsanbefalingene kan bli utarbeidet.

Lanseringsdagen består av tre arrangementer du kan følge på nettet:

Pressekonferanse kl. 8.00 hvis du er på Island (kl. 10.00 hvis du deltar digitalt fra Sverige, Norge eller Danmark, kl. 11.00 hvis du deltar fra Finland)


Forskningswebinar kl. 9.00 hvis du er på Island (kl. 11.00 hvis du deltar digitalt fra Sverige, Norge eller Danmark, kl. 12.00 hvis du er i Finland)


Det offisielle lanseringsarrangementet kl. 14.00 hvis du er på Island (kl. 16.00 hvis du deltar digitalt fra Sverige, Norge eller Danmark, kl. 17.00 hvis du er i Finland)

Contact information