Ministre vil have erhvervslivet til at styrke den nordiske eksport af energiteknologi

22.05.18 | Nyhed
Energiministrar på möte i maj 2018
Fotograf
Matts Lindqvist/norden.org
De nordiske energiministre opfordrer det private erhvervsliv til at udarbejde forslag, som kan styrke den fælles nordiske eksport af bæredygtige energiløsninger. Denne opfordring sendes til den private sektor i form af et brev fra ministrene.

Energiministrene blev enige om ordlyden i brevet på deres møde i Lund den 22. maj. I brevet, som er underskrevet af energiministrene fra alle de fem nordiske lande samt Færøerne og Åland, bliver erhvervslivet i Norden opfordret til at komme med konkrete forslag til, hvordan man kan styrke den nordiske eksport af energiteknologi og systemløsninger.

De nordiske lande er verdensførende inden for klimavenlig energi, og det faktum kan vores virksomheder drage større nytte af.

– De nordiske lande er verdensførende inden for klimavenlig energi, og det faktum kan vores virksomheder drage større nytte af. Vi kan se, at de store internationale aktører i energisektoren nu satser mange ressourcer på bæredygtige løsninger, hvilket indebærer, at konkurrencen øges i rekordfart. I Norden bør vi i endnu højere grad samarbejde om at øge vores konkurrenceevne, så vi kan fastholde vores plads i verdenseliten, siger Sveriges samarbejds- og energiminister Ibrahim Bayla, som er formand for de nordiske energiministre i 2018.

Brevet skal sendes til udvalgte erhvervsorganisationer i de enkelte lande. Hensigten er, at erhvervslivet skal kunne fremlægge deres forslag på de nordiske energiministres møde i Island næste år.

Baggrunden for ministrenes opfordring til erhvervslivet er rapporten om det fremtidige nordiske energisamarbejde, som blev publiceret sidste år og er forfattet af Nokias tidligere chef, Jorma Ollila, på opdrag af Nordisk Ministerråd. Et af forslagene i rapporten er en fælles nordisk eksportstrategi, som kunne udarbejdes af de nationale handels- og erhvervsorganisationer.

Samarbejdet på elmarkedet styrkes med nyt forum og ny vision

På mødet bekræftede ministrene, at det første årlige elmarkedsforum skal afholdes til efteråret. Her skal aktører og beslutningstagere fra energisektoren mødes med det formål at formulere en vision for det nordiske elmarked, hvilket er et andet af forslagene i Ollilas rapport. Formålet med forummet er at styrke de relevante aktørers dialog om retningen for det nordiske elmarked samt at drøfte aktuelle energipolitiske anliggender. Et forum for elmarkedet er også et forslag fra Ollilas rapport.

– Det glæder mig, at energiministrene og energiaktørerne i så høj grad bakker op om Jorma Ollilas analyse. Det viser, at de analyser, som vi har udført og kommer til at udføre i forskellige sektorer af det nordiske samarbejde, har en vigtig funktion og gør samarbejdet mere politisk relevant og effektivt. Vi er stærkere, når vi arbejder sammen om at løse klimaudfordringen og den globale konkurrence inden for rene energiløsninger, siger Nordisk Ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten.

En uge fyldt med energi

De nordiske ministre afholdt denne gang deres årlige møde i forbindelse med en intensiv energiuge i Østersøregionen. I ugens løb mødes energiministre fra verdens største økonomier i København og Malmø inden for rammerne af samarbejdsorganerne Clean Energy Ministerial (CEM9) og Mission Innovation (MI3), som ud over de nordiske lande også omfatter samtlige G20-lande. Derudover arrangeres der hele ugen en række energi-events under benævnelsen Nordic Clean Energy Week.

Arrangørerne bag CEM9 og MI3 er de nordiske lande og Nordisk Ministerråd i samarbejde med Europa-Kommissionen.