Ministre vil at næringslivet skal styrke nordisk eksport av energiteknologi

22.05.18 | Nyhet
Energiministrar på möte i maj 2018
Fotograf
Matts Lindqvist/norden.org
De nordiske energiministrene oppfordrer det private næringslivet til å utarbeide forslag som styrker den felles nordiske eksporten av bærekraftige energiløsninger. Oppfordringen inngår i et brev ministrene sender til privat sektor.

Energiministrene ble enige om innholdet i brevet på sitt møte i Lund 22. mai. I brevet, som er underskrevet av energiministrene fra alle de fem nordiske landene samt fra Færøyene og Åland, inviteres næringslivet i Norden til å komme med konkrete forslag til hvordan man kan styrke den nordiske eksporten av energiteknologi og systemløsninger.

– De nordiske landene er verdensledende på klimasmart energi, og det er et faktum bedriftene våre kan dra mer nytte av.

– De nordiske landene er verdensledende på klimasmart energi, og det er et faktum bedriftene våre kan dra mer nytte av. Vi ser at de store internasjonale aktørene i energisektoren nå satser sterkt på bærekraftige løsninger, og det betyr at konkurransen øker rekordraskt. Vi i Norden bør arbeide mer sammen for å møte konkurransen hvis vi skal greie å holde oss i verdenstoppen også i framtiden, sier Sveriges samordnings- og energiminister Ibrahim Baylan, som er leder for de nordiske energiministrene i 2018.

Brevet skal sendes til utvalgte næringslivsorganisasjoner i hvert av landene. Hensikten er at næringslivet skal kunne ha sine forslag klare til de nordiske energiministrenes møte på Island neste år.

Bakgrunnen for ministrenes invitasjon til næringslivet er rapporten om det framtidige nordiske energisamarbeidet som tidligere Nokia-sjef Jorma Ollila har skrevet på oppdrag fra Nordisk ministerråd, og som ble publisert i fjor. Et av forslagene i rapporten gjelder en felles nordisk eksportstrategi som skal drives av de nasjonale handels- og næringslivsorganisasjonene.

Samarbeidet på kraftmarkedet styrkes med nytt forum og ny visjon

På møtet bekreftet ministrene at det første årlige kraftmarkedsforumet skal arrangeres i høst. Forumet skal samle aktører og beslutningstakere i energisektoren, og de skal fokusere på å formulere en visjon for det nordiske kraftmarkedet, et forslag som også står i Ollilas rapport. Målet med forumet er å styrke dialogen mellom relevante aktører om retningen for det nordiske kraftmarkedet og å drøfte aktuelle energipolitiske spørsmål. Også kraftmarkedsforumet var et av forslagene i Ollila-rapporten.

– Det gleder meg at energiministrene og energiaktørene slutter så sterkt opp om Jorma Ollilas gjennomlysning. Det viser at gjennomlysningene vi har utført og kommer til å utføre i ulike sektorer av det nordiske samarbeidet fyller en viktig funksjon og gjør samarbeidet mer politisk relevant og effektivt. Vi er sterkere når vi arbeider sammen for å møte klimautfordringen og den globale konkurransen når det gjelder rene energiløsninger, sier Nordisk ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten.

En uke fylt av energi

De nordiske ministrene holdt denne gangen sitt årlige møte i forbindelse med en intensiv energiuke i Øresundregionen. I løpet av uken møtes energiministre fra verdens største økonomier i København og Malmö innenfor rammen for samarbeidsorganene Clean Energy Ministerial (CEM9) og Mission Innovation (MI3), som i tillegg til de nordiske landene består av alle G20-landene. Dessuten holdes det hele uken en rekke energiarrangementer under tittelen Nordic Clean Energy Week.

Arrangører for CEM9 og MI3 er de nordiske landene og Nordisk ministerråd sammen med EU-kommisjonen.