Ministrar vill att näringslivet stärker nordisk export av energiteknik

22.05.18 | Nyhet
Energiministrar på möte i maj 2018
Fotograf
Matts Lindqvist/norden.org
De nordiska energiministrarna uppmanar det privata näringslivet att ta fram förslag som stärker den gemensamma nordiska exporten av hållbara energilösningar. Uppmaningen finns med i ett brev som ministrarna sänder till den privata sektorn.

Energiministrarna enades om innehållet i brevet vid sitt möte i Lund den 22 maj. I brevet, som är underskivet av energiministrarna från alla fem nordiska länder samt från Färöarna och Åland, inviteras näringslivet i Norden att komma med konkreta förslag till hur man kan stärka den nordiska exporten av energiteknologi och systemlösningar.

De nordiska länderna är världsledande inom klimatsmart energi och det är ett faktum som våra företag kan dra mer nytta av.

- De nordiska länderna är världsledande inom klimatsmart energi och det är ett faktum som våra företag kan dra mer nytta av. Vi ser att de stora internationella aktörerna inom energisektorn nu satsar starkt på hållbara lösningar och det betyder att konkurrensen ökar rekordsnabbt. Vi i Norden bör arbeta mer tillsammans för att möta konkurrensen om vi ska klara av att hålla oss i världstoppen även i fortsättningen, säger Sveriges samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan, som är ordförande för de nordiska energiministrarna under 2018.

Brevet ska sändas ut till utvalda näringslivsorganisationer i varje land. Avsikten är att näringslivet ska kunna ha sina förslag klara på de nordiska energiministrarnas möte nästa år på Island.

Bakgrunden till ministrarnas invit till näringslivet är den rapport om det framtida nordiska energisamarbetet som förre Nokiachefen Jorma Ollila skrivit på uppdrag av Nordiska ministerrådet och som publicerades i fjol. Ett av förslagen i rapporten gäller en gemensam nordisk exportstrategi, som skulle drivas av de nationella handels- och näringslivsorganisationerna.

Samarbetet på elmarknaden stärks med nytt forum och ny vision

Vid mötet bekräftade ministrarna att det första årliga elmarknadsforumet ska arrangeras i höst. Forumet ska samla aktörer och beslutsfattare inom energisektorn och de ska fokusera på att formulera en vision för den nordiska elmarknaden, ett förslag som också finns med i Ollilas rapport. Syftet med forumet är att stärka dialogen mellan relevanta aktörer om riktningen för den nordiska elmarknaden och att dryfta aktuella energipolitiska frågor. Också elmarknadsforumet var ett av förslagen i Ollilarapporten.

- Det gläder mig att energiministrarna och energiaktörerna sluter upp så starkt bakom Jorma Ollilas genomlysning. Det visar att de genomlysningar som vi har gjort och kommer att göra inom olika sektorer av det nordiska samarbetet fyller en viktig funktion och gör samarbetet mer politiskt relevant och effektivt. Vi är starkare när vi arbetar tillsammans för att möta klimatutmaningen och den globala konkurrensen på rena energilösningar, säger Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten.

En vecka fylld av energi

De nordiska ministrarna höll denna gång sitt årliga möte i samband med en intensiv energivecka i Öresundsregionen. Under veckan möts energiministrar från världens största ekonomier i Köpenhamn och Malmö inom ramen för samarbetsorganen Clean Energy Ministerial (CEM9) och Mission Innovation (MI3) , som förutom de nordiska länderna också består av alla G20-länder. Dessutom hålls under hela veckan en rad energievenemang under benämningen Nordic Clean Energy Week.

Arrangörer för CEM9 och MI3 är de nordiska länderna och Nordiska ministerrådet tillsammans med EU-kommissionen.