Nordiske kulturministre: Det skal være trygt for barn og unge på nettet

13.11.23 | Nyhet
Unga på sociala medier
Photographer
Johan Alp
Tekgigantenes innflytelse på de demokratiske samfunnene våre er en utfordring i alle de nordiske landene. Algoritmer styrer hvilken informasjon som dukker opp i de digitale strømmene våre, og medielandskapet er i rask endring. Nå intensiverer de nordiske kulturministrene samarbeidet om barn og unge og sivilsamfunnet.

De nordiske kulturministrene møttes under sesjonsuka i Oslo. Høyt på dagsordenen sto spørsmålet om digitale plattformer som Facebook, Instagram og TikToks innflytelse på våre samfunns demokratiske infrastruktur og nordboernes hverdag.

– Det er urovekkende når redaksjonelle tekster blokkeres samtidig som det ikke er tydelig hvor informasjonen kommer fra. Parallelt forandres inntektsmodellen, og reklameinntekter havner hos medier utenfor de nordiske landene. Vi må beskytte demokratiene våre og være aktive i dialogen med representanter for de digitale plattformene, sier Lilja Dögg Alfreðsdóttir, Islands minister for kultur og næringsliv og leder i Ministerrådet for kultur. 

Felles nordiske tiltak

Tekgigantenes makt over informasjonsstrømmen er ikke bare en utfordring i de nordiske landene – diskusjonene må foregå i flere spor: nasjonalt, nordisk, i EU og globalt.  Ettersom alle ikke kan gjøre alt, er ministrene opptatt av å prioritere et utvalg spørsmål som er mest relevante å samarbeide om på nordisk nivå. 
Ministrene medfinansierer “Nordisk arbeidsgruppe – tryggere digitalt demokrati for barn og unge”, som er i tråd med anbefalingene fra den nordiske tankesmia for teknologi og demokrati. Den toårige innsatsen skal både resultere i mer kunnskap om effektene sosiale medier har på barn og unge, og komme med forslag om politiske initiativer.

På ministermøtet ble det vedtatt å jobbe videre med å styrke sivilsamfunnets rolle for en demokratisk debattkultur på nettet og å arrangere en rundebordssamtale med representanter for tekgigantene og de nordiske ministrene for fortsatt dialog om utfordringene og mulighetene landene står overfor.

Nordisk erfaringsutveksling avgjørende

Den digitale utviklingen er et område i ekstremt rask endring globalt, så en kontinuerlig dialog og erfaringsutveksling på flere nivåer i det nordiske samarbeidet er avgjørende for å kunne håndtere nye utfordringer effektivt.

– Det vi diskuterer i dag, er gammelt allerede i morgen, så vi ministre må være godt forberedt og dele erfaringer og kunnskap med hverandre. Den kunstige intelligensens frammarsj er bare ett eksempel som skaper nye muligheter og utfordringer ikke minst når det gjelder opphavsrett, sier Norges kulturminister Lubna Jaffery. 
De nordiske landene kan gå i bresjen for de viktige demokratiske spørsmålene, understreker Karen Ellemann, Nordisk ministerråds generalsekretær:

– Det er en ufravikelig plikt å verne om demokratiene våre i Norden. Et nordisk samarbeid er viktig fordi vi er små land med små språkområder, men i fellesskap oppnår vi en sterkere stemme både i Norden og globalt.

Tankesmias anbefalinger viser vei

Spørsmålet om tekgigantenes påvirkning har vært et viktig nordisk spørsmål i lengre tid, og i 2021 nedsatte kulturministrene en nordisk tankesmie med eksperter fra de nordiske landene for å identifisere aktuelle utfordringer der nordiske tiltak kan være effektive.

Tankesmias anbefalinger ble presentert i mai og fungerte som grunnlag for diskusjonen på ministermøtet.

Anbefalingene inneholder blant annet målrettede tiltak for å fremme digital kompetanse, økt sikkerhet for barn og unge på nettet, moderering av innhold og håndtering av desinformasjon skapt av kunstig intelligens.

Ministermøtet ble gjennomført i Oslo under Nordisk råds 75. sesjon, der kulturministrene også var til stede under utdelingen av Nordisk råds fem priser.

Contact information