Pohjoismaiden kulttuuriministerit: Lasten ja nuorten on voitava olla turvallisesti verkossa

13.11.23 | Uutinen
Unga på sociala medier
Valokuvaaja
Johan Alp
Teknologiajättien vaikutus demokraattisiin yhteiskuntiin on haaste kaikissa Pohjoismaissa. Algoritmit ohjaavat sitä, mitä somevirrassa näkyy, ja mediamaisema on nopeassa muutoksessa. Pohjoismaiden kulttuuriministerit tiivistävät nyt yhteistyötään, joka liittyy lapsiin, nuoriin ja kansalaisyhteiskuntaan.

Pohjoismaiden kulttuuriministerit tapasivat Pohjoismaiden neuvoston istuntoviikolla Oslossa. Asialistan kärkipäässä oli digialustojen, kuten Facebookin, Instagramin ja TikTokin, vaikutus yhteiskuntiemme demokraattiseen infrastruktuuriin ja pohjoismaalaisten arkeen.

– On huolestuttavaa, että toimituksellisia tekstejä estetään samalla, kun meillä on tietoa, jonka alkuperä ei ilmene läpinäkyvästi. Myös ansaintamalli on muutoksessa, ja mainostulot päätyvät Pohjoismaiden ulkopuolisille medioille. Meidän on suojeltava demokratioitamme ja käytävä aktiivista dialogia digialustojen edustajien kanssa, sanoo Islannin kulttuuri- ja elinkeinoministeri Lilja Dögg Alfreðsdóttir, joka toimii kulttuuriministerineuvoston puheenjohtajana. 

Yhteispohjoismaisia panostuksia

Teknologiajättien valta hallita tiedonkulkua ei ole haasteena ainoastaan Pohjoismaissa, vaan keskusteluja on käytävä monella tasolla: kansallisesti, pohjoismaisittain, EU:ssa ja globaalisti. Kaikki eivät voi tehdä kaikkea, joten ministerit haluavat keskittyä muutamaan kysymykseen, jotka ovat pohjoismaisen yhteistyön kannalta kaikkein olennaisimpia.

Ministerit ovat mukana rahoittamassa pohjoismaista työryhmää aiheesta ”lasten ja nuorten turvallisempi digitaalinen demokratia”. Työ on linjassa sen kanssa, mitä teknologiajätteihin ja demokratiaan keskittynyt pohjoismainen ajatuspaja suositteli. Kaksivuotisen panostuksen on määrä tuottaa lisätietoa sosiaalisen median vaikutuksista lapsiin ja nuoriin sekä ehdotuksia politiikkatoimiksi.

Ministerikokouksessa päätettiin jatkaa työtä, jossa vahvistetaan kansalaisyhteiskunnan roolia verkon demokraattisen keskustelukulttuurin edistäjänä. Lisäksi järjestetään pyöreän pöydän keskustelu, jossa teknologiajättien edustajat ja Pohjoismaiden ministerit jatkavat keskustelua maiden kohtaamista haasteista ja mahdollisuuksista.

Pohjoismainen kokemustenvaihto keskeistä

Digitalisaatio on ala, jonka kansainvälinen kehitys on erittäin nopeaa. Uusien haasteiden tehokas hallinta edellyttääkin jatkuvaa dialogia ja kokemustenvaihtoa pohjoismaisen yhteistyön monilla tasoilla.

– Se, mistä puhumme tänään, on jo huomenna vanhaa asiaa, joten meidän ministerien pitää olla hyvin valmistautuneita ja jakaa kokemuksia ja osaamista keskenämme. Tekoälyn esiinmarssi on vain yksi esimerkki ilmiöstä, joka luo uusia mahdollisuuksia ja haasteita. Niitä ilmenee etenkin tekijänoikeusalalla, sanoo Norjan kulttuuriministeri Lubna Jaffery. 
Pohjoismaat voivat toimia edelläkävijöinä näissä tärkeissä demokraattisissa kysymyksissä, korostaa Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Karen Ellemann:

– Meillä on ehdoton vastuu pohjoismaisten demokratioiden suojelusta. Pohjoismainen yhteistyö on tärkeää, koska olemme pieniä maita ja kielialueita, mutta yhdessä meillä on vahvempi ääni Pohjolassa ja globaalisti.

Ajatuspajan suositukset viitoittavat tietä

Teknologiajättien vaikutus on ollut jo pitkään tärkeä pohjoismainen kysymys. Vuonna 2021 kulttuuriministerit nimittivät pohjoismaisista asiantuntijoista koostuvan ajatuspajan tunnistamaan haasteita, joihin voitaisiin vastata tehokkaasti pohjoismaisin toimin.

Ajatuspajan suositukset esiteltiin tämän vuoden toukokuussa, ja ne pohjustivat ministerikokouksen keskusteluja.

Suosituksista voidaan mainita digitaalista lukutaitoa edistävät kohdennetut panostukset, lasten ja nuorten verkkoturvallisuuden parantaminen, sisällön moderointi ja tekoälyn luoman disinformaation hallinta.

Ministerikokous pidettiin Oslossa Pohjoismaiden neuvoston 75. istunnon yhteydessä. Kulttuuriministerit osallistuivat istunnon yhteydessä myös palkintojenjakotilaisuuteen, jossa jaettiin Pohjoismaiden neuvoston viisi palkintoa.

Ota yhteyttä