Nordiska kulturministrar: Det ska vara tryggt för barn och unga på nätet

13.11.23 | Nyhet
Unga på sociala medier
Photographer
Johan Alp
Techjättarnas inflytande på våra demokratiska samhällen är en utmaning i alla de nordiska länderna. Algoritmer styr vilken information som syns i våra digitala flöden och medielandskapet är i hastig förändring. De nordiska kulturministrarna intensifierar nu samarbetet om rör barn och unga och civilsamhället.

De nordiska kulturministrarna träffades under sessionsveckan i Oslo. Högt på agendan var frågan om digitala plattformar såsom Facebook, Instagram och TikToks inflytande på våra samhällens demokratiska infrastruktur och nordbornas vardag.

- Det är oroväckande när redaktionella texter blockeras samtidigt som det brister i transparens var informationen kommer ifrån. Parallellt förändras intäktsmodellen och reklamintäkter hamnar hos medier utanför de nordiska länderna. Vi måste skydda våra demokratier och vara aktiva i dialogen med representanter för de digitala plattformarna, säger Lilja Dögg Alfreðsdóttir, Islands minister för kultur och näringsliv och ordförande i Ministerrådet för kultur. 

Gemensamma nordiska insatser

Tech-jättarnas makt över informationsflöde är inte bara en utmaning i de nordiska länderna utan diskussionerna måste ske i flera spår: nationellt, nordiskt, i EU och globalt.  Då alla inte kan göra allt är ministrarna angelägna om att prioritera ett antal frågor som är mest relevanta att samarbeta kringtpå nordiska nivå. 
Ministrarna medfinansierar "Nordisk  arbetsgrupp – tryggare digital demokrati för barn och unga" som är i linje med rekommendationerna från den nordiska tankesmedjan för tech och demokrati. Den tvååriga insatsen ska både resultera i mer kunskap om de effekter som sociala medier har på barn och unga samt komma med förslag på politiska initiativ.

På ministermötet beslutades det att arbeta vidare med att stärka civilsamhällets roll för en demokratisk debattkultur online och att arrangera ett rundabordssamtal med företrädare för tech-jättarna och de nordiska ministrarna för fortsatt dialog om de utmaningar och möjligheter länderna står med.

Nordiskt erfarenhetsutbyte avgörande

Den digitala utvecklingen är ett område i ultrasnabb förändring globalt så en pågående dialog och erfarenhetsutbyte på flera nivåer inom det nordiska samarbetet är avgörande för att effektivt kunna hantera nya utmaningar.

- Det vi diskuterar idag är gammalt redan imorgon så vi ministrar måste vara väl förberedda och dela erfarenheter och kunskap med varandra. Framfarten av artificiell intelligens är bara ett exempel som skapar nya möjligheter och utmaningar inte minst när det gäller upphovsrätt, säger Norges kulturminister Lubna Jaffery. 
De nordiska länderna kan gå i täten med de viktiga demokratiska frågorna understryker Karen Ellemann, Nordiska ministerrådets generalsekreterare:

– Att skydda våra demokratier i Norden är en ofrånkomlig uppgift. Ett nordiskt samarbete är viktigt eftersom vi är små länder med små språkområden, men tillsammans har vi en starkare röst både i Norden och globalt.

Tankesmedjans rekommendationer visar vägen

Frågan om tech-jättarnas påverkan har varit på en viktig nordisk fråga under en längre tid och i 2021 tillsatte kulturministrarna en nordisk tankesmedja med experter från de nordiska länderna för att identifiera aktuella utmaningar där nordiska insatser kunde vara effektiva,

Tankesmedjans rekommendationer som presenterades tidigare i maj fungerade som underlag för diskussionen på ministermötet.

Rekommendationerna innehåller blanda annat riktade insatser för att främja digital literacy, ökad säkerhet för barn och unga på nätet, moderering av innehåll och hantering av desinformation skapad av artificiell intelligens.

Ministermötet genomfördes i Oslo under Nordiska rådets 75:e session där kulturministrarna även närvarande under prisutdelningen av Nordiska rådets fem priser.

Contact information