Fælles udtalelse fra de nordiske kulturministre om #metoo i kultursektoren

09.05.18 | Deklaration
Fælles udtalelse fra de nordiske kulturministre i forbindelse med det nordiske kulturministermøde den 9. maj 2018 inden for rammerne af det nordiske kulturpolitiske topmøde i Malmø den 8.-9. maj 2018

Information

Adopted
09.05.2018
Location
Malmö, Sverige

#metoo-opråbene rystede de nordiske lande i deres grundvold og udstillede konsekvenserne af vores eksisterende strukturer, vores manglende lederskab og vores uvidenhed. Der har lydt en lang række opråb i de respektive nordiske lande, og kultursektoren har ofte stået i centrum.

Nordisk information for kundskab om køn (NIKK) har foretaget en kortlægning af, hvordan lovgivningen og beskyttelsen mod sexchikane ser ud på arbejdsmarkedet i Norden. I bund og grund er det meget enkelt: Sexchikane er ulovligt. I alle de nordiske lande har arbejdsgivere pligt til at forebygge og gribe ind over for sexchikane, og der findes lovgivning mod sexchikane, som er strengere i Norden end i mange andre dele af verden. Ikke desto mindre fremstår det med al tydelighed, at man på mange arbejdspladser ikke har fulgt loven. Der er behov for en løbende debat om, hvordan dette kan lade sig gøre i 2018, og hvad der skal til for at skabe forandring.

Vi, de nordiske kulturministre, er fast besluttet på at gøre, hvad vi kan, for at hjælpe en sådan forandring på vej. Vi har meget at lære af hinandens erfaringer. Det er en debat, som også fremover skal være i fokus på nationalt, nordisk og internationalt plan, og som har lige stor betydning på alle vores ansvarsområder, hvad enten det er kultur, medier eller sport.

Det handler ikke kun om at undgå forskelsbehandling, men også om at sikre ligestilling generelt. Ligestilling er en af forudsætningerne for, at den nordiske model er blevet en så stor succes, og det er en selvfølge, at vi i Nordisk Ministerråd for Kultur inddrager ligestilling i vores gøren og laden. Samtidig står det lysende klart, at der stadig er meget at tage fat på i vores nordiske samarbejde, og derfor giver vi vores sekretariat til opgave at udarbejde et oplæg til, hvordan vi kan gå videre med vores indsats mod sexchikane og bidrage til sikre arbejdspladser på vores ansvarsområder.

Det er en problemstilling, som vi agter at holde fast i – også når projektørlyset slukker.