Sveriges transportminister: Egen infrastruktur går forud for nordiske transportnet

28.10.14 | Nyhed
Tog, Norge
Fotograf
Karin Beate Nøsterud/norden.org
Planer om et højhastighedstog fra Oslo til København må vente på en opgradering af nettet mellem Stockholm, Göteborg og Malmø, udtaler Sveriges infrastrukturminister på Nordisk Råds topmøde i Stockholm 28/10.

Nordisk Råds erhvervs- og miljøudvalg mødtes med Sveriges infrastrukturminister Anna Johansson på et fællesmøde i Stockholm på Rådets årlige session.

Øverst på dagsordenen stod et projekt med titlen ”Den nordiske 8 millioner by”, som skal koble Oslo, Göteborg og København sammen via højhastighedstog med en times transport mellem hver af de tre byer.

Ministeren slog dog koldt vand i blodet på planerne for Sveriges del, trods en principiel støtte til projektet.

- På sigt må vi have en fælles strategi for, hvordan det nordiske transportsystem skal samkøres. Men vi er ikke der endnu og den svenske regering vil prioritere udbygning af de indenlandske togforbindelser før vi arbejder videre over grænserne, sagde Anna Johansson på sit samråd med Nordisk Råd.

Se videointerview med Anna Johansson:

Bliver Norden hægtet af?

Konkret forslår Nordisk Råd, at der laves an analyse af de økonomiske fordele ved at koble Oslo, Göteborg og København tættere sammen.

- Det handler om at skabe vækst ved at føre mennesker sammen og skabe nye muligheder på tværs af grænserne i Norden, mener formanden for Nordisk Råds Erhvervsudvalg, Lena Asplund (M - Sverige).

Samtidig er Nordisk Råd også bekymret for, at Norden bliver hægtet af i forhold til Europa, ikke mindst hvad angår miljøvenlig transport.

- Skrækscenariet er, at resten af Europa kommer til at gå mere og mere fra flyt til tog, men at Norden bliver hægtet af, anførte Miljøudvalgets Steen Gade (SF – Danmark).

Nordisk Råd vil nu indkalde til en rundbordssamtale om spørgsmålet med de nordiske transportminisitre, et initiativ, som Anna Johansson byder velkommen og ser frem til.

Transport er nævnt som en vigtig del af det nordiske samarbejde i Helsingforsaftalen, den nordiske "grundlov" fra 1962. Men Ministerrådet for Transport blev nedlagt i forbindelse med en omstrukturering af Nordisk Ministerråd i 2005, en beslutning, Nordisk Råd har været kritisk overfor.