Anna Johansson: Sveriges egen infrastruktur går foran nordiske transportnett

28.10.14 | Nyhet
Tog, Norge
Fotograf
Karin Beate Nøsterud/norden.org
Planer om et høyhastighetstog fra Oslo til København må vente på en oppgradering av nettet mellom Stockholm, Göteborg og Malmö, uttaler Sveriges infrastrukturminister på Nordisk råds toppmøte i Stockholm 28.10.

Nordisk råds nærings- og miljøutvalg møtte Sveriges infrastrukturminister Anna Johansson på et fellesmøte i Stockholm under Rådets årlige sesjon.

Øverst på dagsordenen sto et prosjekt med tittelen ”Den nordiske 8 millioner-by”, som skal koble Oslo, Göteborg og København sammen via høyhastighetstog med en times transport mellom hver av de tre byene.

Ministeren helte imidlertid kaldt vann i årene hva Sveriges del av planene angikk, til tross for en prinsipiell støtte til prosjektet.

– På sikt må vi ha en felles strategi for hvordan det nordiske transportsystemet skal samkjøres. Men vi er ikke der ennå, og den svenske regjeringen vil prioritere utbygging av de innenlandske togforbindelsene før vi arbeider videre over grensene, sa Anna Johansson under sitt samråd med Nordisk råd.

Se videointervju med Anna Johansson:

Blir Norden hektet av?

Konkret foreslår Nordisk råd at det lages en analyse av de økonomiske fordelene med å koble Oslo, Göteborg og København tettere sammen.

– Det handler om å skape vekst ved å føre mennesker sammen og skape nye muligheter på tvers av grensene i Norden, mener formannen for Nordisk råds næringsutvalg, Lena Asplund (M – Sverige).

Samtidig er Nordisk råd også bekymret for at Norden blir hektet av i forhold til Europa, ikke minst hva miljøvennlig transport angår.

– Skrekkscenariet er at resten av Europa kommer til å gå mer og mer fra fly til tog, men at Norden blir hektet av, påpekte Miljøutvalgets Steen Gade (SF – Danmark).

Nordisk råd vil nå innkalle til en rundebordssamtale om spørsmålet med de nordiske transportministrene, et initiativ som Anna Johansson ønsker velkommen og ser fram til.

Transport er nevnt som en viktig del av det nordiske samarbeidet i Helsingforsavtalen, det nordiske samarbeidets "grunnlov" fra 1962. Men Ministerrådet for transport ble nedlagt i forbindelse med en omstrukturering av Nordisk ministerråd i 2005, en beslutning Nordisk råd har stilt seg kritisk til.