Uddannelsessamarbejde vigtigere end nogensinde

31.10.18 | Nyhed
Nordplus 30 år

Nordplus 30 år. Jan Tore Sanner, Michael Tetzschner og Anna Ekstrøm.

Fotograf
Sara Johannessen / norden
30 års samarbejde om uddannelse og sprog og 8.600 børn, unge og voksne, som deltager i Nordplus’ mobilitetsaktiviteter hvert år, er ikke nok. Borgerne vil have mere. Det er værd at fejre.

OSLO: En række parlamentarikere, ministre, ambassadører og inviterede gæster samledes i Vandrehallen i det norske Stortinget under Nordisk Råds 70. session for at fejre et af det nordiske samarbejdes mest vellykkede programmer, Nordplus, som er Nordisk Ministerråds største program på uddannelsesområdet inden for livslang læring.  I 2018 fejrer Nordplus 30 års nordisk samarbejde og 10 års nordisk/baltisk samarbejde. Hvert år bliver der brugt cirka 80 millioner danske kroner på aktiviteter, der beskæftiger sig med uddannelse og sprog fra alle tænkelige vinkler og med målgrupper fra de allermindste til de allerældste. Mobilitetsaktiviteter og netværk, som udveksler erfaringer og sammen skaber ny viden i form af fælles udviklingsprojekter, er centrale værktøjer i programmet. Dermed bidrager Nordplus med relevans i både det nordiske og det nordisk-baltiske samarbejde.  – Nordplus repræsenterer nordisk naboskab. Uden interpersonelt samarbejde og bevægelighed over grænserne ville Norden aldrig være blevet verdens mest integrerede region, siger Nordisk Råds præsident Michael Tetzschner.

Nordplus repræsenterer nordisk naboskab. Uden interpersonelt samarbejde og bevægelighed over grænserne ville Norden aldrig være blevet verdens mest integrerede region.

Michael Tetzschner, Nordisk Råds præsident

Borgerne vil have mere

I rapporten ”Et værdifuldt samarbejde” fra 2017 giver 3.000 indbyggere fra hele Norden udtryk for deres syn på det nordiske samarbejde. Her placeres uddannelse som det allervigtigste samarbejdsområde inden for rammerne af det formelle nordiske samarbejde. Og blandt de unge mener over halvdelen, at mobilitet er den vigtigste fordel ved samarbejdet. Derfor er det glædeligt at se, at mere end 8.600 deltager i mobilitetsaktiviteter, og at 3.500-3.900 uddannelsesinstitutioner og organisationer hvert år ansøger om midler. Hvert år er der en høj andel af nye deltagere.  Det er også positivt, at samtlige lande, inklusive Færøerne, Grønland og Åland, er aktive i Nordplus. I 2019-2020 skal Nordplus’ indsatsområde være “digitale kompetencer og datalogisk tænkning: at forberede elever, studerende og voksne til det digitaliserede samfund”. Det glæder Sveriges uddannelses- og forskningsminister Anna Ekström.

– Jeg glæder mig meget til at høre, hvordan det kan styrke vores uddannelser. Alle, fra folkeskolebørn til studerende i gymnasiet, på videregående uddannelser og på voksenuddannelser, skal klædes på til livslang læring, og her er viden om digitalisering nødvendig, siger Ekström.

Jeg glæder mig meget til at høre, hvordan det kan styrke vores uddannelser. Alle, fra folkeskolebørn til studerende i gymnasiet, på videregående uddannelser og på voksenuddannelser, skal klædes på til livslang læring, og her er viden om digitalisering nødvendig.

Anna Ekström, Sveriges uddannelses- og forskningsminister

Ruster os til fremtiden

Nordplus finansierer interpersonelt samarbejde inden for en række forskellige temaer – heriblandt temaer, som står højt på ministrenes dagsorden i alle de nordiske og baltiske lande.  Da Norge i 2017 havde formandskabet for Nordisk Ministerråd, var ”Norden i omstilling” et af deres prioriterede områder. Et godt eksempel på Nordplus’ relevans i denne sammenhæng er, at programmet i år har uddelt omkring 17 millioner danske kroner til projekter, som beskæftiger sig med, hvordan vores samfund kan møde nye udfordringer og omstille sig til en ny hverdag. Det gælder temaer som integration, miljø og klima, digitalisering og ny teknologi.

Gennem programmet tager man fat på fælles udfordringer som omstilling, integration og digitalisering. På den måde har Nordplus i 30 år bidraget til udveksling af idéer og erfaringer landene imellem, siger den norske videns- og integrationsminister Jan Tore Sanner.