Sprog er nøglen til samfundet, og samfundet er nøglen til sproget!

04.05.23 | Nyhed
MR-U i Harpa, Reykjavik
Photographer
norden.org / Sigurjón Ragnar
Der skal satses mere på sprogundervisning til børn med en anden sproglig og kulturel baggrund i de nordiske lande. Det var konklusionen, da de nordiske uddannelsesministre diskuterede uddannelsernes betydning for inklusion og udvikling.

Antallet af børn og unge med en anden sproglig og kulturel baggrund er steget markant i Norden i de seneste årtier.  Trods ambitioner om at sikre alle børn en god uddannelse, formår uddannelsessystemerne ikke at indfri denne ambition fuldt ud. Den islandske regering ønskede derfor at sætte fokus på denne problemstilling, da de nordiske uddannelsesministre mødtes i Reykjavik den 3. maj. Islands uddannelses- og børneminister Ásmundur Einar Daðason er bekymret over udviklingen.

– Vi ved, at det er nødvendigt at lære sproget for at tilpasse sig og trives i et nyt samfund på lang sigt. Derfor er det vigtigt at sørge for, at de børn, der flytter hertil, har gode muligheder for at lære de nordiske sprog. Mødet resulterede i forslag til gode projekter, som vi kan arbejde videre med på nordisk niveau med det mål, at alle børn skal have lige muligheder. På den måde bidrager vi både til deres og hele samfundets succes, siger Daðason.

Vi ved, at det er nødvendigt at lære sproget for at tilpasse sig og trives i et nyt samfund på lang sigt. Derfor er det vigtigt at sørge for, at de børn, der flytter hertil, har gode muligheder for at lære de nordiske sprog.

Ásmundur Einar Daðason, Islands uddannelses- og børneminister

Børn med en anden sproglig og kulturel baggrund opnår generelt dårligere resultater end deres jævnaldrende i Norden, og forskning viser, at uddannelse har en større forebyggende værdi end andre faktorer, når det gælder børn med en sårbar social status.

Løs problemerne, inden de opstår

Det er derfor vigtigt at have en systematisk plan for at støtte disse børn på forskellige uddannelsesniveauer og have forståelse for deres forskellige udgangspunkter. Sproglig udvikling er central i denne sammenhæng, og manglende sprogfærdigheder kan have store konsekvenser for den enkeltes liv i forhold til fremtidige studier og arbejdsliv. Det er derfor vigtigt at tage fat i problemet, så man ikke går glip af det menneskelige potentiale på individ- og samfundsniveau.

Et af de tre ben i vores vision er, at Norden skal være socialt bæredygtig. Det betyder, at vi skal sørge for at få alle med. 

Karen Ellemann, generalsekretær, Nordisk Ministerråd

Rapporten School - a basis for successful inclusion, newly arrived children and young people in the Nordic countries fra Nordens Velfærdscenter viser, at der er udfordringer i forhold til at sikre indvandrere en god uddannelse og inklusion i samfundet. Nordisk Ministerråds generalsekretær Karen Ellemann henviser til Vision 2030.

– Et af de tre ben i vores vision er, at Norden skal være socialt bæredygtig. Det betyder, at vi skal sørge for at få alle med. Her har vi fået et bedre indblik i, hvad der kan gøres for at integrere unge indvandrere bedre i samfundet, og når alle har en rimelig mulighed for at bidrage til samfundet, skabes der en bedre balance i økonomien, siger Ellemann.