Utdanningssamarbeid viktigere enn noen gang

31.10.18 | Nyhet
Nordplus 30 år

Nordplus 30 år. Jan Tore Sanner, Michael Tetzschner og Anna Ekstrøm

Photographer
Sara Johannessen / norden
30 år med samarbeid om utdanning og språk, og 8600 barn, unge og voksne som deltar i ulike mobilitetsaktiviteter i Nordplus hvert år, er ikke nok. Borgerne vil ha mer. Det er verdt å feire.

OSLO: En rekke parlamentarikere, ministre, ambassadører og inviterte gjester var samlet i Vandrehallen i Stortinget under Nordisk råds 70. sesjon for å feire et av det nordiske samarbeidets mest vellykkede programmer, nemlig Nordplus, som er Nordisk ministerråds største program på utdanningsområdet innenfor livslang læring. 
I 2018 feirer Nordplus 30 år med nordisk samarbeid og 10 år med nordisk-baltisk samarbeid. Rundt 80 millioner danske kroner brukes hvert år på aktiviteter der det arbeides med utdanning og språk fra alle mulige vinkler, og med målgrupper fra de aller minste til de aller eldste. Mobilitetsaktiviteter og nettverk som utveksler erfaringer og sammen skaper ny kunnskap i form av felles utviklingsprosjekter, er sentrale verktøy i programmet. Slik bidrar Nordplus med relevans i både det nordiske og det nordisk-baltiske samarbeidet. 
– Nordplus representerer nordisk naboskap. Uten folk-til-folk-samarbeid og mobilitet over grensene ville ikke Norden blitt den mest integrerte regionen i verden, sier Nordisk råds president Michael Tetzschner.

– Nordplus representerer nordisk naboskap. Uten folk-til-folk-samarbeid og mobilitet over grensene ville ikke Norden blitt den mest integrerte regionen i verden.

Michael Tetzschner, Nordisk råds president

Innbyggerne vil ha mer

I rapporten «Ett värdefullt samarbete» fra 2017 gir 3000 nordboere fra hele Norden sitt syn på det nordiske samarbeidet. Her plasseres utdanning som det aller viktigste området å samarbeide om innenfor rammen av det formelle nordiske samarbeidet. Og blant de unge mener over halvparten at mobilitet er den viktigste fordelen med samarbeidet. Da er det et gledelig resultat at over 8600 deltar i mobilitetsaktiviteter og mellom 3500 og 3900 utdanningsinstitusjoner og organisasjoner deltar i konkurransen om midler årlig. Andelen av nye deltagere er meget høy hvert år. 
Det er også et godt resultat at alle landene, inklusiv Færøyene, Grønland og Åland, er aktive i Nordplus. I 2019–2020 er det bestemt å ha “Digitale kompetanser og datatenkning: å forberede elever, studenter og voksne på et digitalisert samfunn” som satsingsområde i Nordplus. Det gleder Sveriges gymnas- og kunnskapsløftminister Anna Ekström.

– Jeg ser veldig fram til å høre hvordan det kan styrke utdanningene våre. Alle – små barn så vel som gymnasiaster, voksenstuderende og studenter – skal rustes for livslang læring der kunnskaper om digitalisering er nødvendig, sier Ekstrøm.

Jeg ser veldig fram til å høre hvordan det kan styrke utdanningene våre. Alle – små barn så vel som gymnasiaster, voksenstuderende og studenter – skal rustes for livslang læring der kunnskaper om digitalisering er nødvendig.

Anna Ekström, Sveriges gymnas- og kunnskapsløftminister

Ruster oss for framtiden

Nordplus finansierer folk-til-folk-samarbeid innenfor en rekke temaer, også temaer som står høyt på ministrenes dagsorden i alle de nordiske og baltiske landene. 
I 2017 hadde Norge temaet “Norden i omstilling” som en av sine prioriteringer i formannskapet i Nordisk ministerråd. Et eksempel på Nordplus’ relevans er at programmet dette året tildelte omkring 17 millioner danske kroner til prosjekter som handler om hvordan våre samfunn kan møte nye utfordringer og omstille seg til en ny hverdag. Dette gjelder temaer som integrering, miljø og klima, digitalisering og nye teknologier.

– Gjennom programmet løftes felles utfordringer som omstilling, integrering og digitalisering. På den måten har Nordplus i 30 år bidratt til utveksling av ideer og erfaringer landene imellom, sier Norges kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.