Hele uddannelseskæden er vigtig for at styrke børn og unges engagement i bæredygtighed

17.05.23 | Nyhed
Toppmøte om utdanning i Reykjavik
Fotograf
Sigurjón Ragnar / norden.org
Engagement og bæredygtighed, ikke mindst blandt børn og unge, er vigtigt for at styrke fremtidstroen. En af konklusionerne, da de nordiske uddannelsesministre og formændene for de nordiske lærerorganisationer mødtes for at drøfte uddannelsens rolle for bæredygtig udvikling, var, at løbende undervisning i bæredygtighed gennem hele skolegangen har stor betydning.

Hvordan kan vi styrke børn og unges bevidsthed om bæredygtig udvikling i uddannelsessystemet, og hvordan arbejder man med skoler for at nå målene for bæredygtig udvikling? Det var nogle af de spørgsmål, som den islandske regering sammen med Nordiske Lærerorganisationers Samråd (NLS) tog op på et topmøde i Reykjavik den 3. maj. 

Topmødet var også første gang, de nordiske uddannelsesministre og formændene for de nordiske lærerorganisationer var samlet til et fælles møde. Nordisk dialog og samarbejde er utroligt værdifuldt, for vi er stærkere sammen.

– Vi kan tale om en nordisk model inden for uddannelse, som er baseret på tillid, viden og kritisk tænkning. Det er noget, som ikke kan tages for givet, men kræver omsorg. Her kan og skal Norden samarbejde og stå sammen, siger Christer Holmlund, som er generalsekretær for Nordiske Lærerorganisationers Samråd (NLS).

Det er noget, som ikke kan tages for givet, men kræver omsorg. Her kan og skal Norden samarbejde og stå sammen.

Christer Holmlund, generalsekretær for Nordiske Lærerorganisationers Samråd (NLS)

Behov for mere uddannelse i bæredygtig udvikling

Det er vigtigt, at børn og unge lærer om, hvor vigtig bæredygtighed er, og hvad de selv kan gøre for at påvirke verden og deres omgivelser. Målsætninger for bæredygtighedsmål og kompetencer i bæredygtig udvikling er ved at blive defineret i læseplaner i hele Norden.

Der er bred enighed om målsætningerne for, og betydningen af, uddannelse i bæredygtig udvikling hele vejen fra daginstitution til videregående uddannelse og den livslange læring. Det kræver dog, at rammerne for kvalitativ undervisning bliver opfyldt.

Skolevæsenet er udfordret. Det påvirker, hvor meget man kan gå i dybden med bæredygtig udvikling i skolernes hverdag og integrere det i forskellige emner. Udfordringerne handler blandt andet om lærermangel, lærernes manglende mulighed for løbende uddannelse samt børn og unges mistrivsel.

Man konstaterede ganske enkelt, at lærerne har brug for mere støtte og flere værktøjer, at flere skal uddanne sig til lærere, og at lærere skal have mulighed for løbende videreuddannelse. Her kan nordisk dialog og samarbejde få stor betydning.

– Uddannelse er nøglen til at indfri vores børns potentiale og forberede dem på fremtidens udfordringer. Derfor er det vigtigt, at vi nu fortsætter den nordiske dialog og samarbejdet mellem alle berørte parter for at styrke lærerens betydning og uvurderlige bidrag i forhold til at forme vores børns fremtid, siger Islands uddannelses- og børneminister Ásmundur Einar Daðason.

Uddannelse er nøglen til at indfri vores børns potentiale og forberede dem på fremtidens udfordringer.

Ásmundur Einar Daðason, Islands uddannelses- og børneminister

Fornyet fremtidstro

I en verden, hvor bekymring og angst for den globale udvikling har fået fodfæste, er det utroligt vigtigt, at børn og unge får mulighed for at styrke deres tro på fremtiden og engagere sig i bæredygtig udvikling. Sammen er vi stærke og i stand til at integrere bæredygtighedsaspekterne i undervisningen på en bedre måde. Børn og unge er Nordens og verdens fremtid.

– Jeg håber, at det her kun var starten på et smukt venskab, hvor vi sammen kan arbejde for at skabe nordisk fremtidstro og bæredygtig udvikling for alle nuværende og kommende generationer, siger Magnús Þór Jónsson, som er formand for Islands lærerforbund.

 

Jeg håber, at det her kun var starten på et smukt venskab, hvor vi sammen kan arbejde for at skabe nordisk fremtidstro og bæredygtig udvikling for alle nuværende og kommende generationer.

Magnús Þór Jónsson, formand for Islands lærerforbund