Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk.

Making the Paris agreement a reality

03.12.19 | Begivenheder
steps
Fotograf
Jukan Tateisi
För fem år sedan kom världens ledande politiker överens om ett avtal med målet att ena världens länder och göra en gemensam sak av att säkerställa vår planets hälsa. Men vad har hänt sedan dess? Välkommen till en dag där vi fokuserar på miljöpolitik och hur vi ska göra verklighet av Parisavtalet.

Information

Sted

Norrsken
Birger Jarlsgatan 57C
113 56 Stockholm
Sverige

Type
Evenemang
Dato
03.12.2019
Tid
12:30 - 19:30

Evenemangen är öppna för allmänheten, men vissa kräver registrering (se program nedan). Evenemangen är kostnadsfria.

Delta på Norrsken House, Birger Jarlsgatan 57 C i Stockholm.

12.30–13.30 Lunchsamtal: Climate and biodiversity on the plate

  • Anna Richert, matexpert och specialist på hållbara matsystem, Världsnaturfonden WWF Sverige

Anna Richert berättar om WWF:s banbrytande arbete med One Planet Plate. I programmet tittar man på hur den offentliga sektorn, och mer specifikt kommunerna, i praktiken kan äta inom ramen för planetens gränser.  Välkommen till ett inspirerande föredrag som kopplar ihop de övergripande utmaningarna med praktiska lösningar som kan genomföras i dag.

Taste the transition – lunchsamtal

Tio lunchsamtal äger rum på Norrsken House den 2–13 december, med visionärer och problemlösare som kommer med ett nytt perspektiv på hur man påskyndar en omställning till mer hållbara och hälsosamma kostvanor. Kom och lyssna på de nya rösterna och få ett välsmakande avbrott i maten.

Antalet platser till evenemangen är begränsat, så skynda dig att se till att du får chansen att träffa din favorittalare!

Nordiska ministerrådets Nordic Food Policy Lab

14.00–15.00 Managing forest landscapes for climate change mitigation and adaptation

Friska ekosystem bidrar till begränsning av och anpassning till klimatförändringarna, och förvaltning av skogslandskap är avgörande för att stödja dessa ekosystem. Seminariet kommer att lyfta fram erfarenheter och praxis från Sverige gällande förvaltning av skogslandskap för timmer, vattenförsörjning, biologisk mångfald och sociala värden som bidrar till att man effektivare kan uppnå hållbarhetsmålen och Parisavtalet.

Stockholm International Water Institute (SIWI)

15.30–16.30 International emissions trading: Does it work?

Samarrangemang mellan Stockholm och Madrid

Ambitiösa mål för små aktörer: Kan Norden visa vägen mot koldioxidneutrala samhällen? De nordiska länderna har alla en ambitiös politik som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser, förmodligen mer ambitiös än många andra länder i världen. Men deras totala andel av de globala utsläppen uppskattas vara ganska blygsam: 0,5 procent.De nordiska länderna är också ganska ambitiösa och hoppfulla när det gäller ren teknik och syftar till att visa vägen även på detta område.Det väcker ett antal frågor: Bör de nordiska länderna fokusera på sina egna utsläpp eller ”hjälpa” andra länder att minska deras? Bör Norden vara föregångare och hoppas på att inspirera andra eller placera sina pengar där utsläppen är lättare att minska? Med ett nordiskt och globalt perspektiv hoppas vi få det nordiska perspektivet rannsakat av andra samt dela med oss av vår forskning och våra lärdomar så här långt.  

Nordic Economic Policy Review, Nordregio och Nordiska ministerrådet

18.00–18.30 Briefing: What is going on at COP25 in Madrid?

Samarrangemang mellan Stockholm och Madrid

Vi öppnar bakdörren till Madrid och du får de senaste uppdateringarna från FN:s klimatförhandlingar.

18.30–19.30 The climate plan – roadmap to a carbon-neutral Nordic region

Samarrangemang mellan Stockholm och Madrid

De nordiska länderna har höga klimatmål, men inga tydliga vägar eller strategier för att nå dem.  Med klimatplanen, en färdplan för ett koldioxidneutralt Norden, visar vi vad vi kan göra för att lösa klimatkrisen och därigenom inspirera andra.

  • Tomer Shalit, grundare av ClimateView
  • Kristina Persson, grundare av Global Utmaning, tidigare minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordisk samarbetsminister
  • Ludwig Bengtsson Sonesson , LSU:s ungdomsrepresentant på COP25

Global utmaning

18.30-19.30 The Climate Plan - roadmap to a carbon-neutral Nordic region

Evenemangen är öppna för allmänheten, men vissa kräver registrering (se program ovan). Evenemangen är kostnadsfria. Delta på Norrsken House, Birger Jarlsgatan 57 C i Stockholm.

Observera att ändringar i programmet kan förekomma. 

LIVE från 15.30:

LIVE from 18:00: