9.3.
Betänkande över medlemsförslag om nordiskt beredskapssamarbete, A 1866/presidiet