156. Linda Modig (Huvudinlägg)

Information

Typ
Huvudinlägg
Tal nummer
156
Person
Speaker role
Presidiet
Datum

Fru president! I den stora undersökning som vi nyligen har gjort, där 3 400 personer i våra länder tillfrågades, ser vi att de teman som kommer absolut högst är säkerhet, trygghet och klimat. De ligger i topp, och det är ingen nyhet. Så har det sett ut de tre senaste gångerna när vi har frågat under de fem senaste åren. Det finns alltså ett starkt stöd hos medborgarna och en stark efterfrågan på mer samarbete kring säkerhet och trygghet.

Vårt budskap från Nordiska rådets presidium och förhoppningsvis från hela sessionen är att befolkningen i Norden kan räkna med att vi i Nordiska rådet tar detta på största allvar. Beredskap är ett begrepp som innefattar såväl militära som civila aspekter. Ibland talar vi om totalförsvar, övergripande säkerhet eller samhällssäkerhet. Det handlar helt enkelt om att upprätthålla samhällets vitala funktioner vid allvarliga störningar. Det talas också om resiliens som samhällets förmåga att motstå hot och överleva krissituationer.

De mest sannolika kriser som Norden kommer att drabbas av inom den närmaste framtiden är inte enbart militära. Det var grunden till att Nordiska rådet med full konsensus vid sessionen i Stockholm 2019 beslutade sig för Nordiska rådets strategi för samhällssäkerhet. Sedan dess har vi upplevt coronakrisen, där det nordiska beredskapssamarbetet, trots en rad överenskommelser på området, inte fungerade optimalt, för att uttrycka saken mycket diplomatiskt. Och så har det fortsatt. Trots alla de goda konkreta förslag vi hade i vår rapport, med en gemensam lägesbild, en gemensam lägesförståelse och ett gemensamt ökat och fördjupat samarbete på området, har det inte blivit något.

Förra året träffade presidiet de ministrar som har ansvar för kris och beredskap. Vi hade helt olika bilder av vad som behövs. Ministrarna var påtagligt nöjda med dagens system. De befintliga strukturerna fungerar utmärkt, tyckte de. Vi parlamentariker hade en helt annan upplevelse. Vi känner verkligen ett starkt behov av att vi ska närma oss varandra, också formaliserat, på ett helt annat sätt. Det är därför presidiet nu efterfrågar en årlig rapport under sessionen från kris- och beredskapsministrarna, på samma sätt som vi får från de andra, till exempel utrikes- och försvarsministrarna, för att vi ska sätta fokus på och för att vi i Nordiska rådet ska få en återkoppling och dialog kring de viktiga bitarna, med såväl civil som militär krishantering. Det handlar om vår förmåga att bättre klara kriser i framtiden nästa gång de kommer. Det är inte om, utan det är när. Låt oss därför efterfråga en sådan rapport.