9.3.
Nefndarálit um þingmannatillögu um norrænt samstarf á sviði viðbúnaðar, A 1866/presidiet