149. Sebastian Tynkkynen (Inlägg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
149
Talerrolle
Nordisk frihet
Dato

Arvoisa rouva presidentti! Vapaa Pohjola -ryhmä tukee tätä esitystä.

Vapaa liikkuvuus Pohjoismaiden välillä on pohjimmiltaan kaikkien eduksi. Sitä on järkevää vahvistaa, koska sen lisäksi, että se on pohjoismaisesta näkökulmasta kannatettavaa, se on sitä myös kansallisvaltioiden näkökulmasta. Tähän ajatukseen tiivistyykin koko tavoitteen ydin: vapaan liikkuvuuden edistäminen ja sen säilyttäminen kriisitilanteissakin on kannatettavaa niin kauan kuin se on kannatettavaa jokaisen pohjoismaalaisen kansallisvaltion näkökulmasta.

Yritykset, työntekijät ja kansalaiset Pohjoismaissa kiittävät, jos maidemme välillä on yhä vähemmän sekä näkyviä kynnyksiä että näkymättömiä kynnyksiä. Hyödyt tästä jakautuvat koko yhteiskunnalle.

Joskus yhteiskunnan etu kuitenkin edellyttää sitä, että kynnyksiä on käytettävissä maidemme rajojen välillä. Kriisitilanteet ja vapaa liikkuvuus eivät voi aina olla kumppaneita. Koronakriisin aikana Suomessa rajoitettiin kansalaisten vapaata liikkuvuutta jopa maamme sisällä. Olisi kohtuutonta, jos muiden maiden kansalaisilla olisi tällaisessakin tilanteessa vahvemmat oikeudet tulla Suomeen kuin vaikkapa suomalaisilla liikkua Suomessa.

Korkeampaa kynnystä maiden välillä olisi myös tarvittu vuonna 2015, kun vapaan liikkuvuuden käsite tuli väärin käytetyksi pakolaiskriisin aikana. Vapaa liikkuvuus Pohjoismaiden välillä ei voi tarkoittaa sitä, että toiselta puolelta maailmaa voi taivaltaa läpi Pohjoismaiden aina vaikkapa Suomeen saakka. Se ei enää ole pohjoismaisen saatikka kansallisvaltion edun mukaista.

Samalla kun vapaan liikkuvuuden säilyttämistä kriisitilanteissa pyritään edistämään, on siis tarpeen varautua myös toisella tapaa. Joskus kriisitilanteessa liikkuvuutta on yksinkertaisesti pakko rajoittaa, ja siihenkin on varauduttava. Se ei ole toivottavaa, mutta kun kriisi on päällä, toivomme varmasti, että siihenkin olisi varauduttu.