157. Jouni Ovaska (Inlägg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
157
Person
Talerrolle
Mittengruppen
Dato

Arvoisa presidentti! Yksi Stoltenbergin raportin ehdotuksista vuonna 2009 oli pohjoismaisen kriisi- ja katastrofiyksikön perustaminen. Tämä ei ole johtanut toimenpiteisiin, vaikka aika monta sisäisen turvallisuuden kriisiä on koettu sittemmin, viimeisimpänä pandemia.

Keskiryhmä ehdotti vuonna 2013, että Pohjoismaiden neuvosto saisi vuosittain istunnossaan selonteon sisäisestä turvallisuudesta ja kriisivalmiudesta vastaavilta ministereiltä. Koimme silloin ja olemme samaa mieltä edelleen, että yhteistyö näiden ministerien välillä ei toimi läheskään yhtä hyvin kuin esimerkiksi ulko- ja puolustusministerien välillä. Osittain on tietenkin kyse siitä, että kriisi- ja katastrofivalmius on maissamme eri ministerien vastuulla, mutta tämä asia täytyy nyt vain ratkaista. Se ei saa olla syy sille, että sisäisen turvallisuuden yhteistyö Pohjoismaiden kesken junnaa paikallaan.

Puheenjohtajisto ehdottaa, että Pohjoismaiden neuvosto saisi vuosittaisen raportin sisäisestä turvallisuudesta. Keskiryhmä kannattaa tätä ja toivoo, että tällainen raportti saataisiin nimenomaan suullisesti selonteon muotoisena. Olemme sitä mieltä, että ensimmäinen selonteko olisi pitänyt saada jo vuosia sitten, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan.

Arvoisa presidentti! Saimme tänään hyvän uutisen myös pääministereiltä. Pohjoismaiden pääministerit ovat juuri hyväksyneet huoltovarmuutta ja varautumista koskevan yhteisen julkilausuman. Pohjoismaat korostavat varautumisen sekä yhteistyön merkitystä epävakaassa ja vaikeasti ennustettavassa toimintaympäristössä. Keskiryhmä odottaa monipuolisia ja konkreettisia esityksiä.