Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Norwegian Bokmål.

Et likestilt Norden – tiltak og løsninger for framtidens utdanning og arbeidsliv

27.09.22 | Begivenheder
Kvinna framför jordklot
Photographer
Moa Karlberg/norden.org
Endringer i demografi og utvikling av teknologi, digitalisering og det grønne skiftet er noen av de store utfordringene de nordiske landene har foran seg. Hva betyr disse endringene i et likestillingsperspektiv, og hvordan sikrer vi at endringene bidrar til et likestilt og bærekraftig Norden?

Information

Dates
27.09.2022
Time
10:00 - 16:00
Location

Clarion hotel, Dronning Eufemias gate 15 (og digitalt)
0191 Oslo
Norge

Type
Konferanse

Strømming

Konferansen løfter fram noen av likestillingsutfordringene som gjør seg gjeldende i framtidens utdanning og arbeidsliv, og vil peke på tiltak og løsninger for å komme nærmere et mer likestilt arbeidsmarked.

Hvordan sikrer vi et Norden hvor utdanning og arbeidsliv fremmer likestilling og motvirker diskriminering? Kan vi få til et Norden med der trange kjønnsnormer, fordommer og stereotypier ikke begrenser den enkeltes muligheter og mobilitet i utdanning og arbeidsliv?

Program

Program

09:15 Registrering, mingling og enkel servering.

10:00 Åpning

 • Musikkinnslag: Daniela Reyes
 • Åpningstale ved Marte Mjøs Persen, arbeids- og inkluderingsminister (NO)

10:15 Del 1: Likestilling som mål for et bærekraftig utdannings- og arbeidsliv

 • Innlegg:
  • Mari Teigen, ISF (NO)
  • Framtidens kompetensförsörjning – att byta perspektiv. Med Sara Sundström og Gunilla Evers, Värmland (SE)
 • Panelsamtale: Trender i framtidens arbeidsmarked – hemmes eller fremmes likestilling? Med Marte Mjøs Persen (NO), Tomas Berglund, Göteborg universitet (SE), Nina Melsom, direktør arbeidsliv og tariff, NHO (NO) og Kristin Sæther, politisk ledelse, LO (NO). Panelleder Cathrine Egeland, forsker 1 ved OsloMet (NO).

11:20 Pause

11:35 Del 2: Løsninger for et mindre kjønnsdelt utdannings- og arbeidsmarked

 • Innlegg v/ Hege Nilssen, direktør Bufdir
 • Panelsamtale: Erfaringer fra unge som har valgt utradisjonelt. Med Daniel Tørresvol Stabu, NSF Student (NO), Anna Axelsen, ambassadør Boss Ladies (DK) og Kimiya Mo, Jenter og teknologi (NO). Panelleder Hilde Sandvik.
 • Innlegg: Barrierer og tiltak for bedre kjønnsbalanse i utdannings- og yrkesvalg i Norden v/Angelica Simonsson, Nordisk information för kunskap om kön (NIKK)
 • Panelsamtale: Hvordan kan utdanningsmyndigheter og bransjene sammen bedre legge til rette for unges utradisjonelle valg og et godt møte med utdanning og arbeidsliv? Med Hallvard Hølleland, statssekretær, Kunnskapsdepartementet (NO), Christina Øager, Prosjektleder Boss Ladies (DK), Eirik Gjelsvik, konsernsjef Backegruppen (NO), Margrét Halldóra, lærer elektro (IS). Panelleder Runa Myklebust, ISF (NO)

12:40–13:30 Lunsj

 • Likestilling i det grønne skiftet: Hvem har ansvaret for at kvinner deltar i den teknologiske utviklingen?
  • Innlegg: Kvinner er ettertraktet og ønsket i teknologiutdanninger og yrker. Reflekteres dette i kvinners møter med bransje, arbeidsgivere, lærere og samfunnet ellers? v/Hilde G. Corneliussen (NO)
  • Samtale med Anne Cathrine Berger, NITO (NO), Piia Simpanen, medgrunnlegger i Women in tech network i Finland og Nils-Ola Widne, Næringspolitisk direktør Abelia (NO). Panelleder: Maria Amelie (NO)
 • Hva er de gode tiltakene for å øke andelen menn i helse- og omsorgssektoren
  • Innlegg v/Gísli Kort Kristofersson, førsteamanuensis, University of Akureyri (IS)
  • Samtale med Mohamed Amaleti, helsefagarbeider og arbeiderpartipolitiker (NO), Petra Lindberg, koordinator Män i hälsa (SE) og Gunhild Thunem, prosjektleder for Ole-prosjektet (NO). Panelleder Runa Myklebust, ISF (NO).

14:55 Pause

15:10 Del 3: Veien videre - en felles nordisk retning?

 • Oppsummerende refleksjoner (med konferansier Hilde Sandvik)
 • Intervju med Anette Trettebergstuen, kultur- og likestillingsminister (NO)
 • Samtale: Hvordan kan nordisk samarbeid om likestilling være nyttig i møte med framtidens utdannings- og arbeidsliv? (med likestillingsministrene i Norden)

16:00 Slutt

 

Strømming og språk

Konferansen gjennomføres på en blanding av nordiske språk og engelsk. Simultantolking mellom skandinavisk og finsk og islandsk.

Hele konferansen skrivetolkes til engelsk.

 

Konferansen vil strømmes på regjeringen.no (lenke legges ut her og sendes ut på e-post til de som er påmeldt). Du kan strømme konferansen selv om du ikke er påmeldt. 

 

Konferansen er en del av Norges ordførerskap i Nordisk ministerråd i 2022. Konferansen arrangeres gjennom Ministerrådet for likestilling og LGBTI, i samarbeid med Ministerrådet for arbeidsliv og Ministerråd for utdanning og forskning.