Living Places Copenhagen - Danmark

Living places Dk miljøpris 2024
Fotograf
Adam Mork
Fællesskabsorienterede bygninger med et lavt CO2-aftryk som matcher markedsprisen på et enfamiliehus.

Living Places Copenhagen er nomineret til Nordisk Råds miljøpris 2024

Living Places Copenhagen er et byggeprojekt der demonstrerer, at man kan bygge fællesskabsorienterede bygninger med et CO2- aftryk, der er tre gange lavere end de pt gældende lovkrav i det danske bygningsreglement. Projektet viser samtidig, at det kan lade sig gøre at bygge boliger, der matcher markedsprisen på et enfamiliehus eller rækkehus i stor skala. Der er gennemført en komplet livscyklusvurdering af byggeriet, som indebærer, at hvert enkelt materiale, design og byggeteknik er udvalgt og kortlagt i forhold til dets CO2-aftryk. 

Byggeriet er en del af konceptet “levesteder”, som gerne vil demonstrere, at vi ikke behøver at vente på fremtidens teknologi for at bygge boliger med et lavt CO2-aftryk. Konceptet er baseret på fem nøgleprincipper, som kan anvendes i både nye og ældre bygninger: Boliger skal være sunde, enkle, skalerbare, til at betale og kunne deles over tid. 

Living Places Copenhagen består af syv prototyper: Fem åbne pavilloner og to færdige boliger i fuld skala. Bygningerne er levende bevis på konceptet, og den store mediebevågenhed fra indland og udland vidner om projektets samlede potentiale.