Ny vision for det nordiske samarbejde

19.06.19 | Nyhed
MR-Sam möttes i Hella på Island juni 2019.

MR Sam möttes i Hella på Island juni 2019

Photographer
Matts Lindqvist
Et globalt forbillede, når det gælder klima og bæredygtighed, og en endnu mere integreret region end hidtil. Det er de nordiske samarbejdsministres bud på de mest centrale mål for den fælles nordiske politik i det kommende årti. Visionen fremhæver de vigtigste målsætninger i samarbejdet. Den skal dog stadig godkendes af statsministrene, som har det overordnede ansvar for at styre prioriteringerne i Nordisk Ministerråd.

De nordiske samarbejdsministre blev enige om en ny vision for det nordiske samarbejde på deres møde i Hella i Island den 19. juni efter grundige forberedelser. Visionen skal nu videre til statsministrene, som træffer den endelige beslutning på deres møde i august.

Et bæredygtigt og integreret Norden

– Jeg er glad, konstaterer Islands samarbejdsminister, Sigurður Ingi Jóhannsson, som ledte samarbejdsministermødet.
Vi var fra starten enige om, at vi ønskede en både ambitiøs og tydelig vision for samarbejdet, og det har vi nu, siger han.

Den nye vision har en målsætning om, at Norden skal være verdens mest bæredygtige og integrerede region inden for ti år.

– Den bygger på Nordens styrker og egenskaber, og den tager også hensyn til de forventninger, som vi ved, at nordboerne har til vores samarbejde, understreger Sigurður Ingi Jóhannsson.

Vi var fra starten enige om, at vi ønskede en både ambitiøs og tydelig vision for samarbejdet, og det har vi nu.

Sigurður Ingi Jóhannsson

Visionen påvirker aktiviteter og budget

Nordisk Ministerråds generalsekretær, Paula Lehtomäki, definerer visionen som det mest centrale styrende dokument for samarbejdet. 

– Visionen og de strategiske prioriteringer, som uddyber den, kommer til at påvirke alle vores aktiviteter og naturligvis også vores budget i de kommende år, siger hun. 

Lehtomäki konstaterer, at tydelige prioriteringer gør arbejdet lettere.

– Det er godt at vide præcist, hvad landene ønsker, at vi skal lægge fokus på i vores arbejde.

Strategiske prioriteringer i fire år

Når statsministrene har behandlet visionen, vil alle fagministerrådene i Nordisk Ministerråd definere deres respektive målsætninger og aktiviteter med henblik på at opnå de ambitioner, som er formuleret i visionen og i de strategiske prioriteringer.

De strategiske prioriteringer, som nu er slået fast, skal være styrende i de kommende fire år.

Danmark, som lige har haft valg til Folketinget, har et forbehold over for beslutningen, indtil der er en ny regering på plads.