Indhold

25.03.21 | Nyhed

COVID19 bekæmpes på social- og sundhedsområdet

I dag mødtes social- og sundhedsministre i Norden for at debattere positive og negative erfaringer under COVID19 med det formål at skabe fælles fodslag for, hvordan Norden sammen kan stå stærkere på social- og sundhedsområdet i en ny krisesituation.

19.03.21 | Nyhed

Svækker en dårligere sprogforståelse sammenholdet i Norden?

I Norden har vi længe ment, at sprog og kultur binder os sammen. Norden har historisk set været knyttet sammen både kulturelt, sprogligt og politisk. Men hvor godt forstår vi egentlig de skandinaviske sprog i dag, og hvilken betydning har det for vores fællesskab? En ny rapport fra Nord...

28.02.20 | Information

Fremtidens kompetencer

Formålet med at løfte en fælles nordisk dagsorden for fremtidens kompetencer er i højere grad at forberede børn, unge og voksne på fremtidens samfund. Vi vil bidrage til, at alle borgere i Norden er bedst muligt rustet til at møde en mere kompleks fremtid med den fornødne viden og tilst...