Indhold

15.12.20 | Nyhed

Vejen mod et grønnere Norden er udstukket

Fokus for det nordiske samarbejde flyttes i en mere grøn og bæredygtig retning i 2021. Det er en udvikling, som slås fast i Nordisk Ministerråds Vision2030. Handlingsplanen for de kommende fire år indebærer ud over den grønnere politik også, at der kommer større fokus end tidligere på s...

03.12.20 | Nyhed

Unges trivsel på den politiske dagsorden

De fleste unge trives med deres liv, men flere og flere vantrives. Den udvikling vil de nordiske uddannelsesministre nu sætte under lup. Hvorfor sker det, og hvad kan uddannelsessektoren bidrage med for at øge trivslen blandt unge?

28.02.20 | Information

Fremtidens kompetencer

Formålet med at løfte en fælles nordisk dagsorden for fremtidens kompetencer er i højere grad at forberede børn, unge og voksne på fremtidens samfund. Vi vil bidrage til, at alle borgere i Norden er bedst muligt rustet til at møde en mere kompleks fremtid med den fornødne viden og tilst...