Siger nej til social dumping til søs

01.11.18 | Nyhed
Ruth Mari Grung taler fra Stortingets talerstol under Nordisk råds sesjon 2018
Fotograf
Johannes Jansson

Medlemsforslaget blev fremsat af Den Socialdemokratiske Gruppe, og det bakkes op af et enstemmigt udvalg.

Udgangspunktet for Den Socialdemokratiske Gruppes bekymring er et forslag fra et udvalg, som er udpeget af den norske regering. De foreslår, at rederiet Color Line får mulighed for at blive registreret i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS). Det betyder, at rederiet kan ansætte udenlandske søfolk til en lavere løn, end tilfældet er for norske ansatte. 700 norske søfolk kan i så fald miste deres job. Ruth Mari Grung fra Norge fremlagde medlemsforslaget for Den Socialdemokratiske Gruppe. 

– I de nordiske lande har gode arbejdsvilkår og social tryghed været afgørende for vores konkurrencedygtighed. Lige så vigtigt er det, at vi har fælles spilleregler og en retfærdig konkurrence på lige vilkår. Dette gælder også for søfarten og rederierne. Mobilitet er positivt, men må ikke misbruges, så rederier kan ansætte søfolk fra lande med lavere løn og dårlige arbejdsvilkår. Det har også vist sig at være udfordrende at kontrollere, sagde Grung, da hun fremlagde forslaget.

Mobilitet er positivt, men må ikke misbruges, så rederier kan ansætte søfolk fra lande med lavere løn og dårlige arbejdsvilkår.

Ruth Mari Grung, Den Socialdemokratiske Gruppe

Konsekvenser i Norden

Det danske rederi DFDS varsler, at de også må overveje at skifte flag på deres skibe, hvis Color Line får mulighed for at skifte til NIS. Ledelsen hos DFDS har påpeget over for norske medier, at et flagskifte vil give Color Line er konkurrencefordel, som DFDS kun kan imødegå via samme praksis. Dermed risikerer flere tusind nordiske sømænd at miste deres job. Også det norske rederi Fjordline har understreget, at et flagskifte vil få konsekvenser for deres konkurrencesituation.

Nordisk Råd anbefaler, at Nordisk Ministerråd arbejder aktivt for at modvirke forslag, som medfører social dumping inden for søfarten, og dermed støtter det regelværk, som beskytter den nordiske model for løn- og arbejdsvilkår.

Nordisk Råds beslutning

Begynder det forkerte sted

Fælles spilleregler er vigtige, hvis vi skal have lige konkurrence og gode forudsætninger, sagde Cecilie Tenfjord-Toftby fra Sverige og repræsentant for Den Konservative Gruppe i sit indlæg. De konservative mener dog, at forslaget tager afsæt det forkerte sted. De savner en tydelig og fælles definition af, hvad social dumping er.

– Vi synes som udgangspunkt, at forslaget er godt, men vi mener, at man begynder det forkerte sted. Hvis man ønsker fælles spilleregler og en god konkurrencesituation mellem de nordiske lande, skal spillereglerne bygge på fælles definitioner, sagde Tenfjord-Toftby fra talerstolen under debatten.

Hvis man ønsker fælles spilleregler og en god konkurrencesituation mellem de nordiske lande, skal spillereglerne bygge på fælles definitioner.

Cecilie Tenfjord-Toftby, Den Konservative Gruppe

Den Konservative Gruppe undlod at stemme, da forslaget var til afstemning. Dermed blev forslaget vedtaget med 52 stemmer, mens 14 undlod at stemme. Ingen stemte imod forslaget.