Ei merenkulkualan sosiaaliselle polkumyynnille

01.11.18 | Uutinen
Ruth Mari Grung taler fra Stortingets talerstol under Nordisk råds sesjon 2018
Valokuvaaja
Johannes Jansson
Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle merenkulkualan hyvien työehtojen kehittämistä ja ylläpitämistä.

Jäsenehdotuksen on laatinut alun perin sosiaalidemokraattinen ryhmä, ja valiokunta tukee sitä yksimielisesti.

Sosiaalidemokraattisen ryhmän huolen aiheutti Norjan hallituksen nimeämän valiokunnan ehdotus, jonka mukaan Colour Line -varustamolle annettaisiin lupa rekisteröityä Norjan kansainväliseen alusrekisteriin (NIS). Sen myötä varustamo voi palkata ulkomaisia merimiehiä norjalaisia alhaisemmilla palkoilla. Sen seurauksena 700 norjalaista merimiestä voi menettää työpaikkansa. Norjalainen Ruth Mari Grung esitteli jäsenehdotuksen sosiaalidemokraattisen ryhmän puolesta. 

– Pohjoismaissa hyvät työehdot ja sosiaaliturva ovat olleet ratkaisevassa asemassa kilpailukykymme kannalta. Yhteiset pelisäännöt ja oikeudenmukainen kilpailu yhtäläisin ehdoin ovat yhtä tärkeitä tekijöitä. Tämä koskee myös merenkulkua ja varustamoja. Liikkuvuus on positiivista, mutta sitä ei saa käyttää väärin niin, että varustamot voivat palkata merimiehiä alemman palkkatason ja heikompien työehtojen maista. Se on myös osoittautunut vaikeaksi kontrolloitavaksi, Grung totesi ehdotusta esitellessään.

Liikkuvuus on positiivista, mutta sitä ei saa käyttää väärin niin, että varustamot voivat palkata merimiehiä alemman palkkatason ja heikompien työehtojen maista.

Ruth Mari Grung, sosiaalidemokraattinen ryhmä

Seurauksia Pohjoismaille

Tanskalainen varustamo DFDS varoittaa, että myös sen on harkittava alustensa ulosliputtamista, mikäli Colour Line pääsee NISiin. DFDS:n johto on todennut Norjan medioille, että Colour Linen ulosliputus antaisi sille kilpailuedun, johon DFDS voi vastata vain samalla tavalla. Sen myötä monet tuhannet pohjoismaiset merimiehet ovat vaarassa menettää työpaikkansa. Myös norjalainen Fjordline-varustamo on painottanut, että ulosliputus vaikuttaa sen kilpailutilanteeseen.

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, että se vastustaa aktiivisesti ehdotuksia, jotka johtavat sosiaaliseen polkumyyntiin merenkulkualalla, ja tukee lainsäädäntöä, joka suojelee pohjoismaista palkka- ja työehtomallia.

Pohjoismaiden neuvoston päätös

Ehdotuksella väärä lähtökohta

Meillä on tärkeää olla yhteiset pelisäännöt, mikäli haluamme tasavertaista kilpailua ja hyviä ehtoja, konservatiivisen ryhmän ruotsalainen edustaja Cecilie Tenfjord-Toftby totesi  puheessaan. Konservatiivit ovat kuitenkin sitä mieltä, että ehdotuksen lähtökohta on väärä. Siinä ei määritellä selkeästi ja kootusti, mitä sosiaalinen polkumyynti oikeastaan tarkoittaa.

– Mielestämme ehdotus on periaatteessa hyvä, mutta sen lähtökohta on väärä. Mikäli Pohjoismaiden välille halutaan yhteiset pelisäännöt ja hyvä kilpailutilanne, pelisäännöt tulee määritellä yhdessä, Tenfjord-Toftby totesi puhujakorokkeelta yleiskeskustelussa.

Mikäli Pohjoismaiden välille halutaan yhteiset pelisäännöt ja hyvä kilpailutilanne, pelisäännöt tulee määritellä yhdessä.

Cecilie Tenfjord-Toftby, konservatiivinen ryhmä

Konservatiivinen ryhmä kieltäytyi äänestämästä ehdotuksesta. Ehdotus hyväksyttiin 52 äänen voimin, ja 14 äänesti tyhjää. Kukaan ei vastustanut ehdotusta.