Sier nei til sosial dumping til sjøs

01.11.18 | Nyhet
Ruth Mari Grung taler fra Stortingets talerstol under Nordisk råds sesjon 2018
Fotograf
Johannes Jansson
Nordisk råd anbefaler Nordisk ministerråd å jobbe for videreutvikling og opprettholdelse av gode arbeidsforhold for sjøfolk i Norden.

Det var den sosialdemokratiske gruppen som fremmet medlemsforslaget som et enstemmig utvalg stiller seg bak.

Utgangspunktet for den sosialdemokratiske gruppens bekymring er et forslag fra et regjeringsoppnevnt utvalg i Norge. Der foreslår de å gi rederiet Colour Line anledning til å registrere seg i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS). Det innebærer at rederiet kan ansette utenlandske sjøfolk til en lavere lønn enn det som er tilfelle for norske ansatte. 700 norske sjøfolk kan da miste jobben. Ruth Mari Grung fra Norge la fram medlemsforslaget for Den sosialdemokratiske gruppen. 

-I de nordiske land har gode arbeidsvilkår og sosial trygghet vært avgjørende for vår konkurransekraft. Like viktig er felles spilleregler og rettferdig konkurranse på like vilkår. Det gjelder også for sjøfarten og rederiene. Mobilitet er positivt, men må ikke misbrukes for at rederier skal kunne ansette sjøfolk fra land med lavere lønn og dårlige arbeidsvilkår, og som også har vist seg å være utfordrende å kontrollere, sa Grung da hun la fram forslaget.

Mobilitet er positivt, men må ikke misbrukes for at rederier skal kunne ansette sjøfolk fra land med lavere lønn og dårlige arbeidsvilkår

Ruth Mari Grung, Den sosialdemokratiske gruppen

Konsekvenser i Norden

Det danske rederiet DFDS varsler at også de må vurdere å flagge ut sine skip hvis Colour Line gis anledning til å flagge ut til NIS. Til norske medier har ledelsen i DFDS påpekt at en utflagging for Colour Line vil gi en konkurransefordel som DFDS bare kan møte ved å gå samme vei. Dermed kan flere tusen nordiske sjøfolk risikere å miste jobben. Også det norske rederiet Fjordline har understreket at en utflagging vil få konsekvenser for deres konkurransesituasjon.

Nordisk råd anbefaler Nordisk ministeråd å jobbe aktivt for og motarbeide forslag som leder til sosial dumping innen sjøfarten og hjelpe regelverket som beskytter den nordisk modellen for lønn- og arbeidsvilkår.

Nordisk råds vedtak

Feil ende å starte i

Felles spilleregler er viktig om vi skal ha lik konkurranse og gode forutsetninger, sa Cecilie Tenfjord-Toftby fra Sverige og representant for den Konservative gruppen i sitt innlegg. Imidlertid mener de konservative at forslaget begynner i feil ende. De savner en tydelig og felles definisjon om av hva sosial dumping egentlig er.

- Vi synes forslaget i utgangspunktet er bra, men at man begynner i feil ende. Om man skal ha felles spilleregler og en bra konkurransesituasjon mellom de nordiske landene må spillereglene bygge på felles definisjoner, sa Tenfjord-Toftby fra talerstolen under debatten.

Om man skal ha felles spilleregler og en bra konkurransesituasjon mellom de nordiske landene må spillereglene bygge på felles definisjoner

Cecilie Tenfjord-Toftby, Konservative gruppen

Den Konservative gruppen avsto fra å stemme da forslaget ble lagt fram til votering. Dermed ble forslaget vedtatt med 52 stemmer og 14 som avsto fra å stemme.  Ingen stemte mot forslaget.